Een persoonlijke tocht door stemmig Nederland…..nog 35 dagen te gaan.

 

Met één opmerking voorzien van een getrainde marketinglach, wist Mark Rutte bloot te leggen waarom het bij de PvdA fout is gegaan. Gisteravond bij Jinek beloofde hij twee miljard voor de ouderenzorg. Natuurlijk ongeloofwaardig, we weten wat de beloftes van Rutte waard zijn. De Mark Rutte die de opvolger van Joop Den Uijl wil zijn door Sinterklaas te spelen. Twee miljard is natuurlijk het bedrag waarmee de afgelopen maanden Hugo Borst terecht furore heeft gemaakt. Het is Rutte niet kwalijk te nemen dat hij de ouderenzorg als speerpunt maakt. Hij moet de PVV-kiezer gaan verleiden. De PVV doet uiteindelijk niets voor de ouderen is de afgelopen jaren al gebleken, maar ook de VVD is niet echt begaan. Dat is de tragiek van de PvdA.

De sociaaldemocraten zeggen door hun deelname aan het huidige kabinet dat ze hun verantwoordelijkheid hebben genomen! We hebben Nederland door de crisis geholpen door niet weg te kijken. We hebben daarvoor soms pijnlijke maatregelen moeten nemen. Maar Nederland is er nu weer boven op! En de VVD kan gaan oogsten en de PvdA kan in een hoekje verongelijkt zitten wezen. Twee miljard, dat is een hoop geld zal staatssecretaris Van Rijn verzuchten, met in zijn gedachte de publieke veeg uit de pan van zijn vader. Misschien is het waar dat de PvdA verschrikkelijk zijn best heeft gedaan de scherpe kantjes van het VVD beleid er af te halen. Maar zij worden afgerekend op de pijnpunten, de VVD gaat zich beroepen op de economische verbetering. En dat is echt eigen schuld, dikke bult. Ze hebben te weinig smoel laten zien.

Ze zijn druk bezig geweest in de luwte enkele minder ter zake doende pijnpunten te verzachten, maar het bleef pijn doen. In de Tweede Kamer werd de scheur niet open getrokken. Bijna vijf jaar lang heeft de PvdA gefungeerd als gratis propagandamachine voor de VVD door hier en daar een pleister op de sociaal maatschappelijke wonden te plakken, terwijl een stevig drukverband of meer nodig was om daadwerkelijk tot veranderingen te komen. We zien nu het resultaat, ze worden door hun potentiële electoraat afgerekend en de ideologische versplintering in Nederland gaat op aan het populisme. Mark Rutte heeft dat begrepen en trakteert op 2 miljard voor de ouderenzorg. We hebben immers allemaal vaders en moeders die vroeg of laat zorg behoeven. Misschien moet de PvdA wel 4 miljard gaan bieden?

Begrip, van de dag (196) Je rijnste poep

 

 

 

JE RIJNSTE POEP

 

Help, groot alarm het deugd niet in de verpleegtehuizen. Dit kopte de grote kranten en ook ieder radiojournaal opende met deze dramatische constatering. Deskundigen werden ingevlogen, een Kamerdebat was snel aangevraagd en politici wisten de weg naar Hilversum om ach en wee te roepen. Een VVD’er proclameerde sluitingen van de slechte verpleegtehuizen, ze moesten maar leren van die huizen die het (op papier) wel goed doen. En het wachten was natuurlijk op de open deur van de grote roerganger in deze zaken, staatssecretaris Van Rijn. Ondanks de publiekelijke oorvijg van zijn bloedeigen vader een goed jaar terug, waste hij zijn handen in onschuld. De Trouw citeerde hem:,,Ik zie geen verband met mijn beleid om ouderen langer thuis te laten wonen.”

Hoewel je dit antwoord mijlenver zag aankomen, ben ik over zoveel onnozelheid toch weer geschokt. Waar komt het dan wel door? Omdat er bij het ene tehuis toevallig een groep deskundigen is die denkt, laten we er een gevaarlijk smeerzooitje van maken? Of dat de bestuurslaag en de Raad van Toezicht in die tehuizen bewust de andere kant uitkijkt, terwijl ze hun Balkenende-plus gages toucheren? De financiële verantwoording is openbaar, dus bij te veel aan overhead en salarissen had al lang ingegrepen moeten worden. Van Rijn, je praat poep van het zuiverste soort. Natuurlijk, ligt het aan je eigen beleid (en dat van je voorgangers mede ondersteund door onruststoker Wilders.) Als mensen langer thuis moeten blijven, zonder de juiste WMO zorg, dan komen ze dementer, zwakker en zieker binnen. Als er jaar in jaar uit bezuinigd is, dan ziet de zorg er echt anders uit hoor, mijnheer Van Rijn.

Het ene verpleegtehuis is het andere niet. De lokale omstandigheden zijn anders, de personeelssamenstelling is niet gelijk of de dynamiek maakt dat er niet overal 100% gelijk gewerkt wordt. Dat heb je op scholen, bij de politie, de verschillende kabinetten en dus ook in verpleegtehuizen. Stel dat de goede vroeger een acht of van mijn part een negen hadden en de slechtere een mager zesje, dan mag je ervan uitgaan mijnheer Van Rijn dat met bezuinigingen en ander zogenaamd participatiemaatregelen een substantieel deel onder de ondergrens komt. Ja, mijnheer Van Rijn zo werkt dat nu eenmaal en daar helpt geen rechtbreiend HKZ of anderszins theoretisch kwaliteitsonderzoek aan. Je laat de bejaarden in de poep zitten, maar je praat zelf je reinste poep. Schandalig! Iets met parallelle processen wellicht?