Kakelkrant van Sprakeloos 4: De eeuw van de vrouw?

Hedenochtend hoorde ik het voor het eerst, een aanzet tot een openbaar debat over gescheiden scholen voor jongens en meisjes, in ieder geval in het middelbare schoolonderwijs. Je zult mij niet horen zeggen: ‘Hè, hè, dat werd tijd.’ Ik denk namelijk helemaal niet dat dit de oplossing is voor de toenemende uitval van jongens in het onderwijs. Cynici beweren, hun totale onkunde etalerend, dat: ‘Tegenwoordig moeten ze allemaal wat bijzonders hebben, ADHD, ASS-problematiek, hypergevoelig of bij voorkeur nog een combinatie van de drie.’ Vaak komen dit soort commentaren van lieden die zich uit gebrek aan empathisch vermogen of uit economische overwegingen. Het is ook knap lastig om dat alles maar te financieren, laat staan het te begrijpen voor de normale mens. Het huidige kabinet heeft al een kranige voorzet gegeven om tal van bijzondere maatregelen voor ‘bijzondere’ kinderen te schrappen.

Toch baart die uitval van met name jongens dus zorgen. In een kamerdebat zou Minister Marja van Bijsterveld hebben gezegd: ‘De 21e eeuw wordt de eeuw van de vrouw.’ Als man ben ik niet bang voor die toekomstbespiegeling van de minister. Ik denk alleen dat het een illusie is. Er komt geen ‘eeuw van de vrouw’ zolang er een steeds grotere groep testosteron niet mee mag doen. Sterker nog ik denk dat we vroeg af laat de rekening van het wanbeleid gepresenteerd zullen krijgen. En het ergste is dat dit niet alleen een financiële rekening zal zijn, maar vooral ook een rekening van ontwrichting en veel menselijk leed, voor mannen èn vrouwen. Want wat doe je als je op school al niet mee mag doen, omdat je anders bent, niet in de mal past? Het onderwijs feminiseert, in aanpak en bezetting, en dat schijnt niet ten goede te komen aan het mannelijk talent.

Op dezelfde internetpagina lees ik dat het onderwijs uit zijn voegen barst. Klassen worden te groot vanwege het (gedwongen) vertrek van leraren. Dat kunnen we er nog wel bij hebben, denk ik dan. Om in die grote klassen een beetje regelmaat te krijgen, zal de grootst gemeenschappelijke deler de maatstaf worden. Ik vrees nog meer uitval, zeker van jongens, maar ook van meisjes hoor. En nog meer ouders die noodgedwongen met hun kind het GGZ-circuit ingeduwd worden.

En is de GGZ dan de oplossing? Zeker niet, want de hele GGZ is gericht op handhaving van de eigen organisatie. Ze zijn handig ingesprongen op de behoefte van ouders om hun kind te etiketteren. Niet omdat de ouders dat willen, maar hun kind past niet in de steeds engere mal van het onderwijs of de maatschappij. En zonder diagnose geen hulp. En tot overmaat van ramp zijn de aanzetten van de nieuwe DSM 5 alarmerend. Nog meer ‘normaal’ gedrag wordt afwijkend verklaard, dus nog meer druk om normaal te worden. Maar wat is normaal? Het is in ieder geval niet normaal dat we als maatschappij steeds meer kinderen laten uitvallen, in dit geval veel jongens. En de GGZ moet zich hiermee niet rijk rekenen, want hun bezuinigingstaak is al aanstaande en de nieuwe hausse aan uitval zal ook de jeugdzorg niet kunnen pareren.

 

Jongensscholen en meisjesscholen, leuk, we hebben het geld er niet voor, maar het is in ieder geval de discussie waard in het kader van hogere doelen namelijk dat zoveel mogelijk mensen NORMAAL mee mogen doen.