Begrip, van de dag (103) Bakfiets

 

 

BAKFIETS

 

Taalverrijking is een mooi ding en daar wil ik het vandaag over hebben en dan wel van een heel lokale soort. In ons gezin heeft bakfiets een tweede betekenis gekregen, we hebben als het ware een homoniem gecreëerd. Een bakfiets is natuurlijk het vervoermiddel van de kleine middenstand in het begin van de twintigste eeuw tot zelfs ver in de jaren vijftig. Het Gooi heeft het begrip bakfiets een nieuwe lading gegeven, maar het blijft een bakfiets. Er worden geen broden of lompen meer in vervoerd, maar verwende kindjes in merkkleding door hele hippe moeders. De nieuwe lading maakt het nog geen homoniem.

Zo’n vijf jaar terug zat ik aan tafel te oreren en liet daarbij het woord bakvis vallen. Mijn jongste zoon begreep het niet en ik legde uit dat een bakvis van oorsprong een klein visje was, te klein om te koken maar het was zonde om het weer overboord te gooien, er zo net tussen in. Later sloeg dat er net tussen in op meisjes die geen kinderen meer waren, maar zeker nog niet volwassen. Ze denken daar zelf anders over. Dus pubers, met onvolwassen streken, geen verantwoordelijkheidsgevoel, onzeker tot op het bot met een arrogantie alsof het echte jongedames zijn. Mijn zoon leek het begrepen te hebben. ,, Ik ben dus ook een soort bakfiets, alleen dan een jongen? Hij had het woord bakvis niet goed verstaan en sindsdien noemen we een mannelijke bakvis een bakfiets. En als hij zich bakfietserig gedroeg wees ik hem op zijn bakfietsengedrag tot op de dag van vandaag.

Ik moest er vandaag aan denken in verband met de commotie rondom D66 Kamerlid Wassali Hatchchi. Haar optreden heeft iets springerigs, is ietwat onvolwassen en ze lijkt de gevolgen van haar daden niet echt te overzien. Kortom een bakvissenstreek op basis van de droge feiten. Er gaan geruchten over de strenge discipline onder de leider Alexander Pechtold. Ook zou er sprake zijn van een heimelijke affaire waardoor ze op de vlucht is. Dit is een dubieus gerucht natuurlijk, maar als het waar is dan kun je stellen dat haar vluchtige bakvissenoptreden veroorzaakt is door mogelijk hengstig bakfietsengedrag in een volledig volwassen omgeving van de Haagse Politiek. Ik denk dat bakfiets nog wel eens een landelijk erkend homoniem zal worden.

Kakelkrant van Sprakeloos 76 DELTAPLAN VOOR NEDERLAND

 

De puzzel moest kloppen, eerder kom ik er niet mee naar buiten, maar vandaag had ik het ultieme Eureka gevoel. Ik denk dat ik een belangrijk deltaplan voor Nederland heb. Het rekenwerk tot achter de komma laat ik aan anderen over, het gaat nu om het vergezicht en de grote lijnen. De aanleiding was het gesteggel van de coalitie om vijf miljard te verdelen onder de hardwerkende Nederlanders en tegelijkertijd de werkgelegenheid een push te geven.

5 MILJARD
Een lastenverlichting van zo’n omvang klinkt heel aantrekkelijk, maar de politieke verhoudingen in Nederland zijn dusdanig dat niet alleen een compromis bij bezuinigingsrondes een schier onmogelijk proces is, ook het uitdelen van cadeautjes is een te moeilijke opgave gebleken. De oppositie wil wel instemmen met het belastingplan van Wiebes, maar wil er te veel voor terug. Groen Links wil meer aandacht voor vergroening van de economie, de SGP’ers willen dat moeder de vrouw thuis blijft en wat D66 nu wil is niemand meer duidelijk. Vijf miljard, je krijgt het niet verdeeld in ons land. Het alternatief is misschien de staatshuishouding op orde brengen, maar als verkiezingsretoriek is dat geen sterke zet voor de coalitie. Met name voor de PvdA die zich richt op werk, werk en nog eens werk, wil het geld uitgeven. Ze zullen het niet prettig vinden om 35.000 banen te zien opgaan door de incompetentie van de Haagse burelen.

MIJN VOORSTEL IN GETALLEN
Als we dat geld nu eens besteden aan zonnepanelen. Nederland loopt in ieder geval in vergelijking met Duitsland erg achter op groene energie. En als ik mezelf nu eens als de gemiddelde Nederlander beschouw dan vind ik zonnepanelen op mijn dak een aangename gedachte. Ik begrijp dat het goed is voor het milieu en dat in tien jaar de kosten er ongeveer uit kunnen zijn. Maar het allergrootste bezwaar is de investering van laten we zeggen €10.000, –. Ik stel voor dat we die vijf miljard als een soort lening geven voor de investering in zonnepanelen op een wijze zoals de huidige studiefinanciering. Het voordeel van deze investering is dat zodra de zonnepanelen bevestigd zijn, je kunt beginnen met afbetalen.

 

Rekenkundige visualisering:

 

5.000.000.000 :10.000 = 500.000

Vijfhonderdduizend huishoudens kunnen van die vijf miljard zonder problemen de lening aangaan en plaatsen de zonnepanelen.
Laten we stellen dat je de lening in 10 jaar terugbetaald, dat is €1000, – per jaar en dus €83,- per maand. Ik begrijp best dat €83, – voor sommigen best veel is, maar laten we nu eens uitgaan dat dat meteen de winst is die je per maand hebt op je zonnepanelen. Per saldo blijft je energie-rekening gelijk, maar omdat je een deel ‘zelf’ produceert, kun je dat gedeelte gebruiken voor de afbetaling. In tien jaar tijd heb je je panelen afbetaald, je hebt geen extra financiële lasten en bovendien heb je een substantiële bijdrage geleverd aan het milieu.
Over tien jaar heeft de staatskas zijn vijf miljard terug. Misschien is er dan wel een politiek klimaat ontstaan die verdeling van de vijf miljard mogelijk maakt. Maar er is meer.

 

WIN-WIN EN IEDEREEN BLIJ
1. De klimaattop in Parijs vordert eigenlijk dat we per land nog veel meer moeten doen om de verdere opwarming van de aarde te voorkomen. We moeten als het ware de gaspedaal gebruiken om te vergroenen. Mijn voorstel is in ieder geval budgetneutraal en 500.000 huishoudens die een bijdrage leveren om groene stroom op te wekken lijkt me heel wenselijk en wezenlijk.
2. Ik kan geen getallen getallen geven, maar hoeveel werkgelegenheid biedt het wel niet om voor vijfhonderdduizend huishoudens panelen te maken en te installeren. Misschien haalt het die 35.000 wel?
3. Een ander probleem kan getackeld worden, de gaskraan in Groningen moet dicht of in ieder geval moet Groningen niet verder de afgrond in. Door de zonnepanelen is er een alternatief voor Gronings gas.
4. Als we de fabrieken voor de zonnepanelen nu eens in Groningen zetten, dit is een gebied dat extra werkgelegenheid goed kan gebruiken. Vanuit mijn economische kennis van de middelbare school weet ik dat er door de investeringen een multiplier-effect kan ontstaan.
5. Onze afhankelijkheid van buitenlandse fossiele brandstoffen, in ons geval Rusland en de olie uit het Midden-Oosten zal sterk verminderd worden. Een bepaalde mate van zelfvoorziening verkleint niet alleen de afhankelijkheid, maar vermindert tevens sterk de behoefte om ons in te laten met problemen die eigenlijk niet van ons zijn, of maar ten dele. ‘Ruzie’ in Iran, Irak, Afghanistan, Syrië, Libië, maar ook Rusland vindt zijn oorsprong voor een belangrijk deel in olie.

Resumerend kunnen we stellen dat de staatshuishouding er niets op verliest, het klimaat de grote winnaar is, de individuele huishoudens geen onverantwoorde investeringen hoeven te doen, Groningers het vooruitzicht hebben rustiger te kunnen slapen en we ons niet meer hoeven te bemoeien met landen om daar de democratie te brengen, terwijl we eigenlijk willen dat de olie- en gasbevoorading verzekerd blijft.
Als dit geen doorslaggevend deltaplan is, dan weet ik het niet meer.

Begrip, van de dag (4) Grazende koeien

GRAZENDE KOEIEN

Vandaag de dag begonnen met een een onbegrijpelijk artikel in de Trouw. De kop zei: Oppositie wil koe verplicht in de wei. In de papieren versie had het artikel nog een ondertitel: ‘SP, D66 en GroenLinks geven niet op en presenteren vandaag een initiatiefnota. ‘Polderen leidt niet tot verandering.’ Het enige dat ik van deze twee zinnen begrijp is dat de oppositie alles in het werk zal stellen om de regering te treiteren, hun constructieve bijdrage. Twee van de drie partijen noemen zich liberaal en daarbij pas het niet om in deze context ‘verplicht’ te gebruiken. Verder begrijp ik niet dat de fundamentalisten van de PvdD er niet in geslaagd zijn dit naar zich toe te trekken. Mogelijk gaat het voorstel niet ver genoeg?

Het meeste verbaasde me nog de zin: ‘Polderen leidt niet tot verandering.’ Dat is raar.  Eigenlijk zeggen ze: We hebben  niet onze zin gekregen! Als jengelende kleuters luisteren ze daarom niet naar ongetwijfeld valide (bedrijfs)economisch, planologisch en landbouwkundig argumenten en dromen van een 19e eeuwse Hollandsche plaatjes met groene weiden, lieflijke slootjes en grazende koeien. Met polderen krijgt niemand zijn zin en moet iedereen zich schikken met de secondbest solution.  Voor anachronistische vergezichten gaan ze maar naar het museum.

Toegegeven, het is een vredig gezicht, al dat rood- en zwartbont in de weilanden, maar als we echt zo begaan zijn met het wel- en wee van dieren, dan moet je niet de boeren pesten, maar de consument aanpakken middels hogere belastingen op stalvlees en melk. En de consument blieft dit klaarblijkelijk niet. Later op de dag hoorde ik D66 woordvoerder en mede-initiatiefneemster Fatma Koser Kaya iets onsamenhangend zeggen over goed voor de dieren, boeren en de ecologie. Ik ken deze mevrouw niet, maar ze klonk als een Randstedelijke dame die vroeger op school les kreeg dat flessen melk niet aan de bomen groeiden. Ze klonk sowieso als iemand die landbouwbeleid helemaal niet sexy vindt en liever woordvoerder op een ander beleidsterrein zou zijn geweest. Ik zou graag een verbod op kakelende parlementaire kippen willen. Het maatschappelijk welzijn verbeter je daarmee aanzienlijk en die grazende koeien komen er toch wel als de consument het wil.

Kakelkrant van Sprakeloos 59: Verlosser Samsom?

Het is genoegzaam bekend, het land gaat met het gedoogmonster naar de Filistijnen. Samenhang ontbreekt, noodzakelijke hervormingen worden niet doorgevoerd en het enige daadkrachtige geluid betreft stoere taal jegens de zwakkere in de samenleving. De PVV blijkt niet de beschermende buffer voor Henk en Ingrid te zijn, ze slaken slechts confronterende meningen om de animositeit in de samenleving en met Europa te vergroten.

Nu moet gesteld worden dat het tegengeluid heel zwak is. De liberalen vernaggelen aan de lopende band hun liberale principes en zijn geen knip voor de neus waard. Dat D66 hier niet gigantisch van profiteert is eigenlijk de zwakte van de Redelijken en/of de Rekkelijken zelf. Het CDA is zich al jaren aan het herontdekken, maar enig uitzicht op een nieuwe verschijningsvorm is er niet. Als lichtpuntje in het politieke spectrum kunnen we de jongens en meisjes van Emiel Roemer aanstippen. Je kunt het met de socialisten eens zijn of niet, ze doen het electoraal heel goed als we de peilingen mogen geloven.

Dat laatste kan niet gezegd worden van de PvdA. Onzichtbaar en niet daadkrachtig en dus de kop van Cohen moest eraan geloven. Onterecht, want voor mij was (bijna) de hele fractie onzichtbaar en het verwijt van medegedoger (of zelfs te veel mededogen met Rutte) bekroop mij ook regelmatig. Maar nu wordt het anders, Cohen heeft plaatsgemaakt voor een echte Cohaan. Diederik Samsom, de actievoerder, Diederik Samsom de straatvechter, Diederik Samsom de kenner van de rafelranden van de maatschappij in hoedanigheid van straatcoach, Diederik Samsom de wetenschapper, Diederik Samsom met de neiging om af en toe een ongeleid projectiel te zijn. Kortom, Diederik Samsom als verlosser?

Ik denk dat de PvdA blij moet zijn met Diederik Samsom. Niet als verlosser, maar vertolker van ingehouden woede, die ook bij veel PvdA-leden aanwezig moet zijn. Dit is Job Cohen dus niet gelukt en dat is vooral de hele fractie te verwijten. Dezelfde fractie die nu als een eenheid achter Diederik Samsom moet gaan staan. Diederik Samsom moet zijn kracht gaan bewijzen. Onwillekeurig komt bij mij de vergelijking naar boven met zijn (bijna) naamgenoot. In vroeger tijden een actievoerder met een bos krullen in de kracht van zijn leven. De wilde manen als symbool voor tomeloze energie en kracht. Inmiddels gladgeschoren en daarmee met ingehouden kracht en energie? Zal hij gaan vlammen zoals in vroeger tijden en de kracht tonen zoals het oudtestamentische figuur Samson? Of is Samsom zijn Delilah al tegengekomen en moet hij een geketend gevecht gaan voeren in de stroop van de PvdA-burelen?

Kakelkrant van Sprakeloos 56: Politiek verdwaald

De berichten zeggen dat de Polenkwestie Geert Wilders geen windeieren heeft gelegd. Vier zetels winst in de peilingen. Wilders zal nog niet weten want mogelijk in de olie in zijn eigen Venlo waar hij de Poolse vreugdedans ‘De mazurka’ danst.

Eigenlijk vind ik de winst niet zo raar. Het is natuurlijk ‘knettergek’ dat zo’n mafkees kan blijven stigmatiseren zonder dat anderen een pasklaar antwoord hebben. Maar de grootste oorzaak van de ‘winst’ van Geert is natuurlijk een aloud concept in de vaderlandse politiek, namelijk de ontkenning van het probleem. Juist door de ontkenning dat er problemen zijn met de nieuwe Europeanen maakt dat de incidenten die er zeker zijn buitenproportioneel worden. En dat is weer “Hollandsche kaas in het bekkie” voor de PVV. Driewerf stom. Wie gaat het antwoord geven?

Ik weet ook niet welke partij mijn stem verdient. Als stemmer leef je op dit moment in een electoraal doolhof. Ik denk dat je als kiezer één ding duidelijk moet hebben, er is geen enkele partij met de oplossing. Omdat de PVV met allerlei schijnoplossingen komt door te stigmatiseren is er maar één conclusie: De partij is objectief gezien onnodig in het vaderlandse politieke bestel.

D66 van Pechtold was altijd verbaal een goede tegenstander met betrekking tot de onzin van Geert, maar ze hebben zich onlangs heel transparant in de kaart laten kijken. De groei van de SP was nog gevaarlijker dan het bestaan van de PVV. ‘Wij redelijk alternatieven zijn eigenlijk de grootste ontkenners van problemen in de samenleving.’ Problemen zijn pas problemen als zij welgestelde, welgemanierde en gestudeerde Nederlanders een probleem ervaren. Wat mij betreft dus exit D66.

De lafhartige houding van CDA en VVD ten aanzien van de PVV (en de SGP) is reden genoeg om de partijen decennialang niet meer serieus te nemen. De partijen zijn ernstig besmet. GroenLinks heeft wat mij betreft als linkse partij een nog groter probleem. Dat linkse was bij Halsema al twijfelachtig en kan bij Jolande Sap geschrapt worden, het zoeken is dus naar het Groen. Wellicht is dit in liberale hoek te vinden, dus laat die club daar zijn achterban maar zoeken. Blijven over SP, PvdA, PvdD, CU en 50plus.

Gaan we verder met afstrepen. De dierenpartij is voor mij de bevestiging van maatschappelijke degeneratie, dus daar praten we verder niet over. In mijn optiek heeft de 50plus partij bestaansrecht als ze ook nadrukkelijk kijken naar de 70plus problematiek en niet alleen opkomen voor de gearriveerde ouwe hippies die toch al met de gouden lepel in de bek geboren en opgegroeid zijn. En die gouden lepel weerhoudt ze niet van een grote bek.

Een beetje serieuze kandidaten zijn dus SP, PvdA en CU. Ten aanzien van de socialisten kan ik stellen dat ik hun transparantie kan waarderen, maar dat hun solidariteit af en toe ook een boerenkoolsmaak heeft. Solidariteit mag best een beetje naar Griekse olijven smaken. Op de ChristenUnie zal ik niet stemmen om een aantal immateriële kwesties, maar ik sluit niet uit dat in geval van nood ik best over mijn eigen ego heen kan stappen.

Dan de PvdA, ook een partij in moeilijkheden. Ze zouden een angstige partij zijn, maar volgens mij zijn alle partijen dat inmiddels. Welke partij gaat er nog wel echt uit van de eigen kracht. Misschien zijn zij wel de eerste die dit bij zichzelf ontdekken en daarmee het lek boven krijgen om weer zichzelf te zijn. Als ze dan weer sociaal-democratisch zijn, zonder zich te bekommeren over waar ze hun kiezers moeten halen, van links of rechts, misschien dat ik dan weer meehobbel met de PvdA. Ik kies echt wel sociaal-democratisch, of de partij nu groot of klein is. Ik weet namelijk zeker dat als de PvdA zelfstandig over haar eigen schaduw heen stapt, vele kiezers zullen volgen. Tot die tijd weet ik het niet en verzoen ik me te dwalen in het politiek electorale doolhof.

 

Kakelkrant van Sprakeloos 54: De Berg van Heni

Het begint over te hellen, de berg van HENI. Door toedoen van Geert Wilders, of eigenlijk door niets te doen voor Henk en Ingrid. De monopoly-positie van onze nationale onvrede ligt niet meer alleen bij de PVV. Het was natuurlijk belachelijk dat Geert Wilders het alleenrecht op nationaal gemopper binnen leek te hebben. Aan de ene kant is dat natuurlijk de schuld van alle andere politieke partijen die de ontevredenheid in hoge mate veronachtzaamden. Maar ook Henk en Ingrid zelf dachten met de snelle, simpele en leugenachtige oplossingen van Wilders garen te spinnen. Inmiddels weten ze wat het gedoogmonster van Wilders waard is.

Maar de berg van onvrede (HenkENIngrid=Heni) blijft gewoon aanwezig, of wordt misschien nog wel erger door uitstel van maatregelen om de onvrede op te lossen. Henk en Ingrid zijn misschien nog bozer op de politiek omdat de engel van waarden, normen en plat taalgebruik de lamme(CDA) en de blinde(VVD) blijft helpen. En zoals genoegzaam bekend, kabinet Rutte weet helemaal niets binnen te slepen voor Henk en Ingrid, hooguit wat stoere taal over moslims en Mauro’s. Daar worden Henk en Ingrid dus niet gelukkig van.

Dat zien nu ook Henk en Ingrid en ze stappen massaal over naar de SP van Emiel Roemer, ook een tegenpartij. Maar ere wie ere toekomt, wel een tegenpartij met een consistente lijn en oplossingsgerichtheid. Over de smaak van de oplossing kunnen de meningen uiteraard verschillend zijn. Ieder zijn meug. Dat Emiel en de zijnen ook voor Henk en Ingrid kiezen en niet solidair zijn met allerlei soortgenoten in Griekenland, Spanje en Italië is hun goed recht. Tien jaar geleden vervaagde het rood al buiten de landsgrenzen. Dus zeg niet dat ze het niet gezegd hebben.

Ene Pechtold van het voorheen redelijke alternatief roept in één keer dat de massale overgang van Henk en Ingrid naar het socialisme een veel groter gevaar is dan de volksmennerij van Geert Wilders. ,,Wat is dat voor een kwalijke oprisping, Alexander?” Het is gewoon democratie hoor en de onvrede is alom aanwezig. Zolang het redelijk alternatief geen alternatief is voor Henk en Ingrid met hun onvrede verplaatsen ze gewoon de Berg van Heni van Geert naar Emiel.

Of is het misschien dat D66 geen academische actie meer kan voeren tegen de PVV. Dat leverde geen windeieren op, zo blijkt keer op keer uit de opiniepeilingen. Die melkkoe lijkt te verdampen, dus we gaan maar anti-socialistische prietpraat uitslaan. ,,Nee, Alexander, dat kun je beter, veel beter. Bedenk maar alternatieven om de berg van onvrede van Henk en Ingrid te pareren. Henk en Ingrid bepalen wel of het redelijk is.

En hoe doen de andere buren het? In Westervoort

Na Duiven was gisteren grote broer Zevenaar aan de beurt, nu kijk ik naar de websites van de politieke partijen in Westervoort. Zijn de websites up-to-date qua communicatie naar de burgers van Westervoort of zijn het niet de visitekaartjes die een website zou kunnen zijn. Ik kijk, evenals bij de gemeenten Duiven en Zevenaar, naar de informatie die de partij verstrekt ten aanzien van het actuele nieuws. Ook vind ik het interessant om te kijken of een toevallig geïnteresseerde veel heeft aan de agenda van de politieke beweging zelf. In Duiven en Zevenaar waren er enkele positieve uitzonderingen, maar over de hele linie zou ik, mocht ik cijfers uitdelen, toch veel onvoldoendes hebben moeten geven. Het idee voor dit onderzoekje kreeg ik door een bezoek aan een collega blogger uit Raalte (Roalte.net). Ik gebruik de websites zoals ze zijn aangegeven op de officiële website van de gemeente Westervoort.

Resultaten van de gemeente Duiven

Resultaten van de gemeente Zevenaar.

CDA

Bij het kopje nieuws zijn bij het CDA in ieder geval vier items weergegeven in 2011, hoewel er twee met de provinciale verkiezingen te maken hadden, is het meest recente nieuwsonderwerp (30 maart 2011) de standpuntbepaling van het CDA Westervoort ten aanzien van herindeling in de Liemers. Wat de agenda betreft, kan gesteld worden dat deze nadrukkelijk aanwezig is, maar er staat niets ingevuld. Bovendien loopt de agenda tot maart 2010.

VVD

Ook het meest recente nieuwsonderwerp bij de VVD is een artikel over de Liemerse herindelingsperikelen. (eind maart 2011) Verder wordt er melding gemaakt van een aantal organisatorische vergaderingen. Uit het archief blijkt dat de communicatie via de website in bijvoorbeeld 2010 frequenter is geweest. De agenda is duidelijk bijgewerkt. Opvallend is dat de fractievergaderingen niet vooraf staan gemeld, maar wel achteraf worden bijgezet in de agenda.

GroenLinks

Direct op de openingspagina van de website staan een aantal artikelen die GroenLinks belangrijk vindt om met de lezer te communiceren, waaronder uiteraard ook de herindelingsdiscussie. Opvallend is een terugblik op 2010. De gemeenteraadsvergaderingen zijn verwerkt in de agenda van GroenLinks, andere zaken op lokaal niveau staan niet vermeld.

PvdA

Met enige regelmaat informeert de PvdA Westervoort de lezer op de standpunten en meningen vanuit de partij. Na de herindelingsdiscussie is op 1 april 2011 al een nieuw stuk over bezuinigen in Westervoort geschreven. Ik heb daarentegen mijn best moeten doen om een agenda te vinden op de site, zonder resultaat helaas.

D66

De lokale nieuwsitems zijn ook op de D66 site te vinden, alleen de lezer moet niet vies zijn van oud nieuws, want het laatste dateert van maart 2010. Ook de voor de agenda is men bij de democraten blijven steken in 2010.

Hoe doen de buren het, in Zevenaar?

En hoe zullen ze het doen bij de buren. Een prangende vraag in meerdere situaties, maar het gaat nu over de communicatie op de website tussen lokale politieke partijen en hun burgers. Via een collegablogger uit Raalte (Roalte.net) kwam ik op het idee. Dat doen we ook voor Duiven was mijn eerste ingeving. En zo gezegd zo gedaan. En waarom niet eens kijken bij de buren in Zevenaar. Hoe actueel zijn de websites van de politieke partijen aldaar? Ik kijk dan vooral naar het laatste nieuws en de aanwezigheid van een deugdelijke agenda. Ik weet niet of het de gemiddelde burger interesseert wat hun partij op het world wide web presteert, maar ik zie er toch een visitekaartje in. De websites van de partijen zijn geplukt van de officiële gemeentelijke website. Uiteraard zal ik alle partijen per mail op de hoogte stellen van mijn blogje. Bovendien probeer ik via twitter er ook nog enige ruchtbaarheid aan te geven.

Resultaten van de collega’s in Duiven

Resultaten van de collega’s in Westervoort

Lokaal belang

Meteen zoekend naar het laatste nieuws, hé 1 april nog. Nadere beschouwing leert dat het ging om de eerste van april 2010 en dat is geen grap. Planstudie derde Spoor door Prorail was het onderwerp. Ja, op de voorpagina wordt de halvastenoptocht genoemd op 7 maart. Was het toen geen carnaval, dus dat nieuws is ook niet van dit jaar. Een specifieke (vergaderagenda) kon ik ook niet vinden, of het moeten de vergaderingen zijn die netjes overgenomen zijn van de gemeentesite.

CDA

Er is een agenda, duidelijk en overzichtelijk, maar niet ingevuld. Het laatste nieuws dateert van 15 maart 2011 en heeft ook duidelijk betrekking op de actualiteit en de standpuntbepaling van de partij ten aanzien van de raadsvergadering van 23 februari 2011.

PvdA

Op een oogopslag is te zien dat er in de maand maart in ieder geval na de verkiezingen drie keer gecommuniceerd is met de lezer. Het laatste bericht dateert van 30 maart 2011, waarin de sociaaldemocraten in Zevenaar hun visie geven over de geldbesteding ten aanzien van de kerk in Giesbeek. De agenda is actueel, maar hoe symbolisch voor de PvdA, loopt slechts tot 1 mei 2011.

VVD

Onder het kopje actueel kom ik terecht bij 30 juli 2010 en dat is niet bemoedigend. De agenda heeft twee Algemene Ledenvergaderingen in verschiet. Maar zelfs de fractievergaderingen of lokale partijbijeenkomsten kan ik niet vinden. De afdeling van de VVD behelst wel twee gemeenten, naast Zevenaar, ook Rijnwaarden.

D66

D66 bedankt de kiezers voor hun steun ten tijde van de provinciale verkiezingen, maar verder actueel nieuws is er niet te vinden nadien. Het laatste echte nieuws gaat over de motie ten aanzien van de BAT (30 januari 2011). De agenda is nadrukkelijk zichtbaar, maar niet ingevuld.

Sociaal Zevenaar

Bij het zoeken van de site van Sociaal Zevenaar kom ik terecht bij een ‘collega’ blogger (WordPress) en constateer frequent bijgehouden actualiteiten. De optie ‘reageren’ is echter uitgeschakeld. Een agenda is niet te vinden, maar de subtitel van het blog/site maakt dit goed namelijk: ‘We streven naar eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alles”. (Maldenius)

SP

De SP site van Zevenaar is geïntegreerd in de landelijke site van de partij. Het laatste nieuws van de SP betreft de kosten van het gemeentehuis in hun gemeente. Het bericht is van 15 maart 2011. Op deze site is geen agenda te vinden.

GroenLinks

Het laatste nieuws is de aankondiging van de provinciale verkiezingen. Daarvoor prijkt een specifiek GroenLinks-thema van januari 2011, even goed kijken, nee toch van een jaar ervoor nog. De link van de agenda werkt goed, maar is verrassend leeg.

The winner takes it all/ ABBA en de verkiezingen

Loze woorden, eineloze woorden en af en toe gewoon sprakeloos. De verkiezingscampagne is ten einde al doet iedere partij nog ongelooflijk zijn best om de overwegend cynische kiezers nog te paaien. Ik begrijp een verkiezingscampagne eigenlijk niet. Je oordeelt toch op wat er gebeurt is de afgelopen jaren en daarbij neem je je eigen uitgangspunten als gids.

Mijn uitgangspunten liggen ter linker zijde van het midden, maar twijfel al jaren tussen de drie alternatieven. Groen Links is voor mij nu echt uitgesloten, dus ik heb nog twee smaken over. De PvdA vind ik te lief de laatste tijd, al wil ik graag een rondje thee meedrinken. SP waardeer ik, heb ook wel eens op ze gestemd, maar …… Ik had ze graag samen in een grote sociaaldemocratische partij, maar ja, ik ben ‘slechts’ een kiezer.

SGP en PvdD zijn voor mij om fundamentele redenen uitgesloten, de PVV die slechts profiteert van de op drift geraakte irrationele gevoelens van veel kiezers, vind ik verwerpelijk. Ik kan het zeggen. Ik ben geen staatssecrataris Bleker die teruggeroepen moet worden. Daarmee stel ik dat voor mij CDA en VVD voor jaren lang besmet zijn uitgaande van het ‘oud hollandsche spreekwoord’ van pek en veren.

An sich niets mis met liberalen of christelijke standpunten, integendeel. Maar de VVD heeft zich in toenemende mate hun conservatieve delen ontwikkeld. D66 is een alternatief, maar wint het in mijn overweging nooit (net niet soms) van mijn ware roots. In toenemende mate zien kiezers dat de christelijke waarden en normen bij het CDA bij het grofvuil zijn neergezet, in ieder geval voor de bühne, ik oordeel niet over innerlijke strijd bij de CDA-ers. Ze weten het alternatief CU blijkbaar niet te vinden, ik begrijp dat niet. CU is niet mijn partij, maar sociaaleconomisch stralen ze mededogen uit en dat vind ik te waarderen.

Maar mijn gepeins ten spijt, vanavond zijn er zich zelf verklaarde winnaars, echte winnaars, verliezers die hun wonden likken en zich krachtdadig verdedigen al dan niet de hand in eigen boezem steken. Wordt het vanavond: “The winner take it all?”

 

Maar wat is alles, wordt Rutte dan de premier van alle Nederlanders en hoeft hij zijn hand niet meer uit te steken? Of kan hij op zoek naar nog meer gedoogpartners, terwijl de oppositie steeds luider tromgeroffel laat horen.

Wie zijn de winnaars, wie zijn de verliezers? Ik weet het niet. Nu niet, vanavond niet en waarschijnlijk morgen ook niet, al zullen ‘de winnaars’ me iets anders willen laten geloven.