Begrip, van de dag (192) Engelands’ Charles Dickens complex

 

 

 

ENGELANDS’ CHARLES DICKENSCOMPLEX

 

Kent u de uitdrukking ‘psychologie van de koude grond’? Een kernachtige (afdoende) diagnose waar geen speld tussen te krijgen is en waar de wetenschap geen rol speelt. Daar gaat dit stuk niet over. Wel over sociologie van de koude grond, een begrip dat ik ter plekke introduceer en waarmee ik de staat van Engeland in minder dan 400 woorden typeer, dit inclusief de aanloop van deze inleiding. En zoals het bij ‘de koude grond’ betaamt is de kern van het betoog waarachtig en snijdt hout. Mijn stelling is dat Engeland leidt aan een Charles Dickens complex dat onverwacht, als een veenbrand, de kop op is gedoken met de keuze voor de Brexit.

Duitsland is bijvoorbeeld al meer dan zestig jaar met meer of minder succes bezig zichzelf te (her)ontdekken na hun oorlogsverleden. Een belangrijk deel van de Engelsen leeft mentaal nog in de 19e eeuw. Lieflijke taferelen en oude gebruiken worden gekoesterd, niet alleen voor het toerisme maar als een ‘way of life’ die maatstafgevend moet zijn voor de rest van de wereld. De rest van de wereld gaat echter verder. De rare Engelse sociale opbouw is het gevolg. Grote verschillen in de economische en culturele waarden tussen groepen in dat land met relatief beperkte sociale mobiliteit. Londen is weer een ander hoofdstuk. Hier heeft het perverse marktdenken en de globalisering zich de afgelopen jaren meermalen opnieuw uitgevonden. Vlug, vlugger, vlugst maar voor ‘labour’ en de rest van Engeland economisch en moreel niet bij te benen.

‘Plattelanders’ worden genaaid door de oude elite en het jonge snelle geld en Europa is de schuld van dat alles. Er zijn al veel spijtoptanten die uit protest hebben gestemd of jongeren die niet hebben gestemd(!!!!). Democratie is toch immers iets van de sociale media? Een nieuw referendum wordt aangevraagd, de Schotten willen uit de UK en misschien volgen de Noord-Ieren. Engeland is toe aan grondig zelfonderzoek. Laten de ‘waves’ maar eens minder mondiaal ‘rulen’. Globalisering is een feit, eilanden in letterlijke zin bestaan niet meer en laten ze de Charles Dickens-achtige sfeer vooral maar over aan de plaatselijke VVV. Misschien dat de Brexit nog niet zo hard gaat als de Engelsen zichzelf in de spiegel bestuderen. Misschien dat ze een rol kunnen spelen in een ander Europa, waarbij ieder land, inclusief het onze, beseft dat Europa voor iedereen is. ‘Beter zijn of voelen’ schept ook verplichtingen, namelijk verantwoordelijkheid voor het minder mondaine volksdeel.’

Begrip, van de dag (58) Lompenproletariaat

 

LOMPENPROLETARIAAT

 

Als student heb ik genoten van het boek ‘Zorg en de Staat’ van Abram de Swaan, een vooraanstaand socioloog. In mijn niet wetenschappelijke definitie van het boek stel ik de kern van zijn betoog samenvattend als volgt vast: ‘De elite of gevestigde orde komt pas in actie tegen sociaal onrecht en sociale misstanden als ze er zelf last van krijgen.’ Uit puur eigen belang worden sociale arrangementen in onze verzorgingsstaat ingebouwd als de ellende letterlijk bij de voordeur komt, als de elites kunnen niet meer wegkijken. De behoefte aan riolering en betere hygiënische omstandigheden worden pas dan gevoeld als de ‘zwarte dood’ of cholera ook bij de rijken aanklopt. Of de noodzaak tot scholing was niet uit puur menslievendheid geboren, maar de industrialisatie vroeg in toenemende mate om geschoolde arbeid.

Hedenochtend hoorde ik op de radio dat 2 miljoen mensen in Nederland niet meekomen vanwege de complexiteit in onze samenleving. En mij bekend gegeven, maar af en toe is het goed dit nog eens nadrukkelijk te beseffen. Deze zogenaamde LVB-groep (licht verstandelijk beperking) kan de brieven niet meer lezen, begrijpt de gevolgen van hun eigen handelen onvoldoende en doen dus eigenlijk niet meer mee. Deze groep is oververtegenwoordigd in gevangenissen, de verslavingszorg en binnen de schuldenproblematiek. Een heel woud aan hulpverleners ten spijt, maar de hulpverleningsindustrie vergroot de bureaucratie en door de complexe ondoorzichtigheid raken ze van de regen in de drup. Grote groepen in de Nederlandse samenleving krijgen volwassen verantwoordelijkheden, maar bezitten onvoldoende volwassen competenties om zich te reden.

Goede bedoelingen van veel hulpverleners ten spijt, dit zogenaamde leger van intellectueel gebrekkigen, veroorzaakt nog onvoldoende last voor de elite. Ze worden veelal weggezet als racisten (zwarte piet, vluchtelingen), angsthazen (anti Europa) en vooral onterechte grootgebruikers van de hulpverleningsindustrie. En dan is er nog verbazing dat Wilders met zijn PVV zo hard groeit. En ieder weldenkend mens weet dat Wilders geen alternatieven heeft, integendeel. Voor dit ‘lompenproletariaat’ heeft de gevestigde orde dat immers ook niet. We zijn in het rijke Nederland niet toe aan de door Marx voorspelde Verelendung. Echter misschien wordt het de Culture Verelendung waar uiteindelijk de gevestigde orde last van gaat krijgen. Pas dan zal bijvoorbeeld schuldenhulpverlening echt serieus genomen worden en niet net zo als nu verplaatst op het bordje van onvermogende èn onbekwame gemeentes.