Een persoonlijke tocht door stemmig Nederland…..nog 24 dagen te gaan

 

 

Ik had me zo voor genomen niet strategisch te gaan stemmen. Toch overvalt het me steeds vaker de afgelopen dagen dat het toch nog een optie kan zijn. Juist het feit dat geen enkele partij me echt past en het zijn er zoveel. En als een partij van keuze slechts een beetje zou schuren, dan kan ik me over mijn eigen schaduw heen zetten. Voorlopig kom ik qua verstand en gevoel het dichtst bij de ChristenUnie. Dat is een behoorlijke stap als dwalende sociaaldemocraat kan ik u vermelden. Toch de mate van integriteit die ik bij hen bespeur spreekt me aan. Vanzelfsprekend is de ChristenUnie misschien wel de partij die op sociaaleconomische vraagstukken lijkt op de PvdA. Maar wat doe ik met de rest van hun standpunten? Ik weet het nog niet, hoewel een belangrijk motto bij mij is ‘Erst das Fressen und dann die Moral’. Om het Fressen kan ik op ze stemmen. Dat is ook waarom ik altijd heel veel moeite heb met GroenLinks.

 

Strategisch stemmen is goed voor mensen die een uitstekende glazen bol tot hun beschikking hebben. De plotselinge hausse van de PvdA bij de vorige verkiezingen is waarschijnlijk het gevolg van veel linkse kiezers die, nadat Emiel Roemer voor zijn rekenexamen was gezakt, een strijd tussen de VVD en de PvdA voorzagen. En die is er gekomen, al heeft de PvdA het bijna gelijke electorale gewicht amper weten te gebruiken. Het resultaat in de polls is er dan ook naar. De laatste tijd hoor ik steeds vaker de gedachte dat mensen overwegen VVD te stemmen om Geert Wilders niet de grootste te laten worden. Op zichzelf een nobel streven zou je denken. Gemakshalve vergeet ik dan maar even dat de partijprogramma’s van VVD (en ook CDA) eng dicht benaderen. Populistische standpunten zijn al ingezet om Wilders te attaqueren. Maar toegegeven, liever Mark Rutte nog vier jaar dan Wilders.

 

Toch zie ik gigantische nadelen. Gaat het uiteindelijk echt tussen Rutte en Wilders? We denken van wel, maar hoe zeker is dat? Wat als de VVD daadwerkelijk geen echte tegenstander meer heeft bij de formatie, of in het ergste geval Wilders qua zetels op de hielen zit van de liberalen, wat dan? Hoe geloofwaardig is Rutte in zijn toezeggingen om niet met Wilders te regeren? Wie zal het zeggen? En als Rutte zijn woord gaat houden en moet gaan samenwerken met CDA, D66 en zeker nog een derde partij (GroenLinks, SP, PvdA, 50+, ChristenUnie), hoe zien die partijen eruit bij de volgende verkiezingen. Een partij als de PvdA kan nu als bijna gelijkwaardige partij de komende jaren niet meer serieus genomen waarden.Niet op inhoudelijk gebied en waarschijnlijk ook niet op kwantitatief gebied, of alle strategische stemmers uit 2012 moeten op 15 maart toch weer tot inkeer gaan komen. Ik zie het niet gebeuren. De samenwerkingspartners van de VVD zullen in ieder geval kleiner dan de helft van de liberalen zijn, bovendien zijn het er minimaal drie waarbij de VVD het spelletje Divide et Impera kan spelen, verdeel en heers. Sta je toch mooi te kijken als links liberaal, overtuigd christen of GroenLinkser.

 

Ter plekke denk ik zomaar een andere manier van strategisch denken voor mensen met een te groot onderbuik gevoel. Als zij willen dat er iets moet gebeuren in Nederland, dat de boel opgeschrikt moet worden, een anti-establishment stem willen laten horen, kunnen SP-ers ook nog overwegen om PVV te stemmen. Om Rutte een hak te zetten.

Begrip, van de dag (28) Kostwinnerschap

 

KOSTWINNERSCHAP

Ze zijn er maar druk mee met dat kostwinnerschap vandaag in de politiek. Deze ochtend hoorde ik de heer van der Staaij al kwetteren dat het oneerlijk is dat eenverdieners tot soms wel vijf keer zo veel belasting moeten betalen. De SGP’er krijgt de mannenbroeders van het CDA en CU mee. Ook staatssecretaris Wiebes is druk doende het belastingplan tot een goed einde te brengen, want hij heeft steun nodig in de Eerste Kamer. Gaat hij een groene coalitie sluiten of toch het kostwinnerschap als ijkpunt pakken. Misschien wel allebei?

Kostwinnerschap en belastingen, echt sexy onderwerpen zijn het niet, maar onwillekeurig moet ik de hele dag tijdens mijn werk aan Van der Staaij denken. Vijf keer zoveel, dat is extreem. Het zal wel overdreven zijn, maar zelfs drie keer zoveel is best veel. Mag je vrouwen van bevindelijke huize dwingen om te gaan werken door gezinnen met tweeverdieners te bevoordelen? Want dat is natuurlijk de achterliggende veronderstelling en/of misschien wel het beleid van ‘Paars’. Is het wel louter bevoordelen, want laatst hoorde ik dat de laagst verdienende maar voor een beperkt deel meetelt als het gaat om hypotheek verstrekking.

Als degelijke tweeverdiener moet je natuurlijk wel zorgen dat je kroost opgevangen wordt, kun je niet achter koopjes aan jagen en dreigt een vitaminetekort door te veel aan afhaalmaaltijden. Bovendien wil je nog wat vrije tijd overhouden, komt op zeker moment de overweging om een hulp in de huishouding te zoeken. Allemaal kosten die de eenverdiener niet hoeft te maken, ervan uitgaande dat er sprake is van een vrijwillige keuze om deel uit te maken van een eenverdieners gezin. Ik geloof dat ik helemaal niet zoveel compassie heb met de argumenten van de SGP. Zo daar zijn we weer uit voor vandaag.

Radiostilte vereist passende muziekjes

Radiostilte, dat is de beste remedie voor het welslagen van de formatiebesprekingen tussen VVD en PvdA. Misschien hebben ze gelijk, want als we er met ons allen tegen aan gaan bemoeien, wordt het helemaal niets. Maar radiostilte is natuurlijk ook meteen zo oorverdovend niets. Zo goed als bijvoorbeeld John Cage dat voor 4.33 minuten kan, zal wel niet lukken. Ik stel voor dat als we naar ‘Den Haag’ bellen om kennis te nemen van de voortgang van de besprekingen, dat we in ieder geval gefêteerd worden op een muziekje om de tijd op het antwoord te overbruggen. En dan voor iedereen wat wils uiteraard.

 

De koningin heeft onlangs al onverwacht bezoek gehad, maar of ze daar iets mee opschoot is de vraag. We weten het niet, maar ook zij zal volgens de Tweede Kamer gewoon op haar beurt moeten wachten en met thee en mariakaakjes klaar staan voor onverwachte visite. Het is voor haar een totaal andere rol die ze gewend is dat afwachten. Misschien is ze beledigd en er stil van geworden, misschien geeft het haar intrinsieke rust.

Voor de nieuwsgierige VVD-ers adviseer ik een instrumentaal nummertje om alvast te wennen aan het rode gevaar. Tekstueel zijn ze vast nog niet toe aan de oproep dat alle verworpenen der Aarde wakker moeten worden. Hoe anders zijn de gevoelens bij de PvdA, altijd al een probleem tussen hart en hoofd. Leek het aanvankelijk dat de sociaaldemocraten zich met de echte socialisten moesten mengen, nu zijn ze weer gelukkig zonder hen. Ondertussen rijst de vraag bij Emiel Roemer en de zijnen of ze toch niet meer richting Europa moesten kijken, want solidariteit betekent ook medeleven met de Spaanse jongeren, de Griekse schooljuf en de Portugese fabrieksarbeider en boer. Dat anti-Europese geluid is ze opgebroken.

Geert Wilders en zijn aanhang kunnen zich wentelen in hun anti-establishment gevoel, maar het heeft weinig zoden aan de Hollandse dijk gezet. Als zij ‘Den Haag’ bellen kunnen ze zich troosten met de gedachte dat ze het op hun eigen wijze hebben gedaan. Dat dan weer wel.

Bij het CDA zijn ze andermaal toe aan vernieuwing, herijking dan wel herbronnen. Ze moeten zich gaan richten op nieuwe groepen met nieuwe muziek, maar het mag niet te ver van de oude christelijke bron. Een alternatief Ave Maria kunnen ze beluisteren bij hun telefoontje naar Den Haag. Voorlopig geen pluche voor hen, dus zullen ze moeten wennen aan het feit dat de radiostilte ook voor hen geldt. De ChristenUnie mag van hetzelfde muziekje genieten, want hoe verschillend zijn ze nu daadwerkelijk, ze putten immers uit dezelfde bron. Heel anders is het gesteld met de SGP. Voor hen een alternatief dat weinigen echt zal smaken, ze verkrachten immers de menselijke waarden en normen.

Voor de talrijke babyboomers die zich hebben verenigd in de 50+ partij van Henk Krol zou er nog een heuse babyboom-ballade gemaakt moeten worden. Ze koketteren op te komen voor de ‘ouwe taaies‘ van ons land, niets is minder waar. Het is een belangenorganisatie voor die generatie die het macro-economisch het beste voor elkaar heeft, terwijl ze op moralistische wijze hun ouderwetse linkse gelijk blijven prediken. 50+ is er vooral voor om de zon in het eigen tuintje te laten schijnen terwijl elders de donderwolken zich samenpakken. GroenLinks zal vooral genoegen moeten nemen met hun Calimero-positie en de Partij voor de Dieren mogen wat mij betreft de illusie warm houden dat ze daadwerkelijk de wereld hebben veranderd. Maar niet heus, want om ze te pesten laat ik ze graag aan de telefoon wachten met de gebeurtenissen rondom Marietje.

We zullen ons moeten vermaken tot die tijd, het leven gaat door en ieder luistert naar zijn eigen liedje. We doen onze boodschapjes, al worden ze steeds duurder en zoeken we massaal naar alternatieven om het huishoudboekje kloppend te houden, ook op micro-niveau. Ondertussen dansen de PvdA en de VVD hun bizarre dans en Mark Rutte moet zich mogelijk opmaken een andere Harlelijnskop op te zetten. We hopen allen op een klip en klaar regereerakkoord voor al die miljoenen Nederlanders. Want we moeten uiteindelijk toch samen verder, hand in hand.

HEB JE ALTERNATIEVEN, LAAT HET GEWOON WETEN. LAAT EEN REACTIE ACHTER HIERONDER OF OP TWITTER @sprakeloosID. WE ZULLEN NOG WEL EVEN MOETEN GENIETEN VAN DE RADIOSTILTE, DUS TELEFOONMUZIEKJES ZIJN VOORLOPIG NOG WELKOM. IK PAS ZE GEWOON IN BIJ DE TELEFOONMUZIEKJES HIERBOVEN.

De eerste suggesties zijn verwerkt. Aad Verbaast kwam met John Cage en zijn 4.33. Het summum van radiostilte. Via twitter kwam @Tikkie_Terug met ‘Het is stil in mij’ van VanDikhout. Zelf bracht mij dat ook nog bij Hand in Hand Kameraden.

Gerd van Geert’s Bangalijstje gevoerd? (61e Kakelkrant van Sprakeloos)

Gerd Leers is geschrapt van het bangalijstje van Geert Wilders. Tenminste dat is wat de Volkskrant ons wil laten geloven. Wilders twittert meteen in perfect Nederlands het nieuws af te doen als ‘canard van het jaar’. Zo zie je maar weer dat Geert veel Europeser is dan hij Henk en Ingrid wil laten geloven. Maar dit terzijde.

Van alle kanten wordt de vermeende informatie uit het Catshuis tegengesproken. Terwijl in den lande bakvissen hun best doen om niet op de bangalijstjes te komen, trachten de hoofdrolspelers uit de Catshuisklucht vooral wel op het bangalijstje van Geert te blijven. Waarom vraag ik me af. Nu is het zo dat het slachtoffer nooit enige zeggenschap heeft om op zo’n pervers lijstje te komen. Als je eenmaal als ‘naaivlees’ op de lijstjes voorkomt, zijn er twee opties. Of je negeert het of je bestrijdt het. In de burelen (of kan ik me het flauwe grapje bordelen permitteren?) van het Catshuis is dus nu de derde optie gevonden, de bangalijstjes worden als autoriteit bevestigd door op de lijstjes te willen blijven staan.

Nu begrijp ik het CDA en de VVD niet om ‘coûte que coûte (tja ik spreek ook Europeser dan ik dacht) door Geert Wilders genaaid te willen worden. Maar liberaal als ik ben denk ik, ieder zijn meug, al is het jammer dat Nederland er door naar de knoppen gaat. Maar echt zorgen maar ik me over Gerd Leers zelf. Hij is genaaid door Wilders, keer op keer. En hier is overduidelijk sprake van scheiding van seks en liefde. Maar inmiddels begin ik me toch af te vragen hoe masochistisch Gerd Leers is. Volgens mij staat er achter de naam van de gewezen oud-burgemeester van Maastricht: ‘Laat zich altijd publiekelijk naaien, niet interessant meer en is verworden tot exhibitionistische zelfbevlekker.’

Het grote voordeel voor Gerd Leers is dat het overgrote deel van zijn partijgenoten alsmede veel VVD-ers op het bangalijstje staan als “ultieme voyeuristen”. Ze staan erbij en kijken er na, veel te bang om zelf te dalen op Geert’s Grote bangalijst.

Als het niet zo ernstig was, zou je Mauro toch bijna toewensen snel terug te keren naar Angola om zo maar nooit op het bangalijstje van de grote Zelfbevlekker te komen.

Kakelkrant van Sprakeloos 60: Jacob Cats revival

En dan valt het kwartje in één keer. De bezuinigingen op cultuur van dit kabinet zijn ingegeven door een hoger plan. Ik had het kunnen weten met al die lichten in onze regering. Wij, als gewone stervelingen, maar denken dat Rutte simpelweg de kaasschaafmethode hanteert als het om linkse hobby’s gaat. Cultuur moet zich vermarkten, dus weg al die subsidies. Maar sinds kort komt het kabinet Rutte met een alternatief: ‘De Catshuisrevue’. Starring Maxime Verhagen alias ‘De Rat’ en Mark Rutte alias ‘Harlekino’. De regie is in handen van Geert Wilders en de regie-assistentie komt voor rekening van Fleur Agema.

Eigenlijk is het net zo goed gesubsidieerde cultuur zoals dat toentertijd bedreven werd door de Linksche Kerk. Hoe vaak kregen toneelspelers toen een salaris dat op of vlakbij de Balkenende-norm lag. Bovendien is er in de verste verte geen sprake van cultuur met kapitalen. Zelfs voor volkstoneel is het niveau abominabel al ken ik de smaak van Henk en Ingrid niet zo goed. Maar ik twijfel ten zeerste of zij de klucht in het Catshuis kunnen waarderen. Ik in ieder geval niet. En weet je wat ik het allerergste vind? De verplichte winkelnering. Je kan er niet omheen en je weet dat op basis van het getoonde spel, het plot oneindig slecht zal worden.

 

De ondoorzichtige regie van Wilders zorgt er ongetwijfeld voor dat er heel veel kwartjes weer een dubbeltje zullen worden en grote groepen het met een grijpstuiver zullen moeten doen. De trailer die Wilders met de Catshuisrevue zijn Henk&Ingrids voorhoudt mag dan veelbelovend zijn voor zijn doelgroep. Zij zullen bedrogen uitkomen, al lachen ‘De Rat’ en ‘Harlekino´ nog zo hard en gemeen.

Om toch nog met een beetje cultuur te eindigen, een gedicht geschreven door de naamgever van het Catshuis, Jacob Cats:

 

 Dickwijls siet men dat de sotten

Met de wijse lieden spotten;

Maer wie sich nae wijsheyt stelt,

Laat de gecken ongequelt.

 

 

 

Vertaling: vrij naar Wikipedia:

(Dikwijls ziet men dat de zotten,

Met de wijze lieden spotten,;

Maar wie zich naar wijsheid stelt,

Laat de gekken ongekweld.)

Kakelkrant van Sprakeloos 57: Vorming nieuw ministerie (VVV) in tussenformatie

Uit welingelichte bronnen is vernomen dat er zich een nieuw, onoverkomelijk probleem voordoet bij de aanstaande tussenformatie. Ik heb het niet over de 9 miljard extra bezuinigingen of het handhaven van de 3% norm van het begrotingstekort. De kans dat de ondersteuners van het gedoogmonster – CDA, VVD en PVV – hier zonder gezichtsverlies uit gaan komen is al zeer gering. Ze zoeken het zich maar uit op het Catshuis. De onderlinge gijzeling van de drie partijen heeft nog tot weinig verheffends geleid, laat staan constructief beleid.

Nee, het werkelijk probleem voor de aanstaande onderhandelingen is een nieuwe eis die boven tafel is gekomen. Het is niet zeker welke van de drie partijen met het geheime voorstel is gekomen, maar er wordt gesproken over nieuw beleid, wellicht een nieuw ministerie dat opgericht moet worden. In een tijd van vereenvoudiging van de regels, terugdringen van ambtenaren is een geheel (allesomvattend) nieuw ministerie onverkoopbaar. “En toch is het nodig”. Dit zou één van de CDA ministers hebben gezegd. Naast een ministerie voor Immigratie, integratie en asiel, wordt gekeken naar een coördinerend ministerie van VVV (Verdediging Vreemdelingen Verkeer(d). Na de ervaringen van minister Gerd Leers in Polen, waarbij hij de zeer negatieve gevolgen van de xenofobische houding van het gedoogkabinet moet blussen.

Vanuit verschillende ministeries moet dit ministerie gevoed worden. Te denken valt daarbij aan Buitenlandse Zaken (imagoschade), Economische Zaken (partners die dreigen met boycotten zoals bijvoorbeeld Roemenië) en ministerie OCW (uitleggen van gedoogcultuur). Gerd Leers voelt volgens die geheime bronnen wel wat voor het bemannen van het nieuwe ministerie. Hij zou dit veel leuker vinden dan Mauro’s uitwijzen. Mogelijk dat de SGP voor hun zeer gedooghouding een minister mogen leveren om de plek van Leers op te vullen. Zo kunnen zij hun christelijke taak voortzetten op het hoogste, door God gegeven gezag, voortzetten.

Een nieuw ministerie (VVV) dus als eerste overlegpunt bij de tussenformatie. Extra kosten door het noodzakelijke ‘brandblus’-ministerie. Misschien kunnen ze maandag maar beter bij elkaar komen en deemoedig tot de conclusie komen dat het allemaal maar een grap was en nieuwe verkiezingen uitschrijven, dat werkt vast bezuinigend.

Kakelkrant van Sprakeloos 46: Het fatsoen van Wilders, hoezee!

De verloedering slaat steeds verder om zich heen. Als je vroeger iets vervelend vond en je hanteerde ‘kloten’ dan kreeg ik op mijn kloten van mijn ouders. Nu zijn de ‘kutten’ niet van de lucht, want emancipatie brengt niet alleen voordelen met zich mee, ook verloedering moet ik constateren. In de VS en Engeland is heel lang het F-woord als een ware plaag bestreden. Als restverschijnsel zien we op tv de onnodige piepjes, een achterhoedegevecht. Fuck is niet alleen in de Engelse taal bijna verworden tot ‘Oxford’ Engels, ook in Nederland ‘fucken’ we er wat af. Moet kunnen anno 2012 constateren we eerder tevreden dan machteloos. Enige jaren terug hadden we ons eigen taboewoord, het H-woord. Het taboe dreigt te verdwijnen, en met de acceptatie van het H-woord is de verloedering weer een stukje verder in onze samenleving.

Maar gelukkig hebben we de hoeder tegen de verloedering nog in ons politieke bestel, want HIJ heeft gesproken. De stekker gaat uit het kabinet als het H-woord nog verder in onze samenleving geïntegreerd wordt. Onze zedenprediker en moralist uit Venlo accepteert het niet. Het H-woord mag niet meer worden uitgesproken, anders is het einde van het gedoogbeleid in zicht. “Het moet godverdomme maar eens afgelopen zijn met de kut-verloedering, ons hele land gaat naar de kloten, blijf met je teringtengels van ons hypotheekrente-aftrek.”

Dat ook het CDA en de VVD eindelijk gaan inzien dat de hypotheekrente-aftrek niet meer houdbaar is in deze vorm in het huidige economische klimaat, mag op zichzelf een wonder heten. Dat Geert Wilders met zijn PVV dit niet accepteert, dat siert de partij. Hiermee wordt maar eens te meer duidelijk dat Wilders geen machtspoliticus is, maar eentje die staat voor waarden en normen. De verloedering moet worden aangepakt, te beginnen met de onaantastbaarheidsverklaring van de hypotheekrente-aftrek. Dat Henk en Ingrid hierbij niet gebaat zijn, doet voor Geert niet terzake, principes zijn principes. Hoeveel extra politie, betere zorg voor ouderen en degelijk onderwijs kan er komen bij een normaal woningmarktbeleid? Of beter gezegd, hoeveel minder kan er bezuinigd worden? Allemaal in het voordeel van de burgers van Nederland, dus ook voor Henk en Ingrid.

Wat als het kabinet valt, wie heeft Geert dan nog als medestanders om het onfatsoen van de afbraak van de hypotheekrente-aftrek te bewaken? Wat doet de PVV als de hypotheekrente-aftrek inderdaad de economische Achilleshiel is van de Nederlandse economie? Geert, fatsoen moet je doen en soms moet daarvoor eerst even een stevige krachtterm vallen, bijvoorbeeld het H-woord.

De mensheid is verzonnen?

Het gebeurt me niet vaak, maar een twitterbericht van de Grote Gedoger heeft me geschokt vandaag. Nu ben ik vaak verbaast, soms naïef en altijd de neiging tot relativering met in het achterhoofd: ‘De mensheid is gek, ik laat me daardoor niet gek maken.’ Vandaag was er verbijstering, even maar, want zelfs door Ome Geert laat ik mijn dag niet kapot maken.

Het volgende tweetje kwam langs:

Laat de inhoud even bezinken, proef de vieze smaak en vorm je mening.

Enige maanden geleden heb ik besloten om @geertwilderspvv te ‘ontfollowen’. Hij zal er zeker niet van wakker liggen en ik hoef me niet zo vaak te verbazen. Bovendien wist ik dat in de twittergemeenschap voldoende mensen De ‘Henk&Ingrid-bedotter’ zullen retweeten. Dit kan zijn om hem te eren of hem aan de schandpaal te nagelen. Zo ook met bovenstaande tweet. Gemakshalve ga ik er vanuit dat de onzin die op dit twitteradres uitgebraakt wordt echt door de enige politicus in Nederland die normaal doet, is geautoriseerd.

De bijbehorende link heb ik proberen te openen, maar kwam niet veel verder. Voor mijn mijn verbijstering doet dit niet ter zake. Het gaat om de inhoud van het tweetje. ‘Amerikaanse pres-kandidaat Newt Gingrich noemt Palestijnen een verzonnen volk. Geweldig wat een verademing tov Obama!’

Dat Geert Wilders president Obama niet lust,  is zijn goed recht. Dat hij alles aanhaalt om zijn mening te staven is begrijpelijk, maar in dit geval heeft hij wel een belachelijk statement gebruikt. Hoe haal je het in je hersens om mensen van vlees en bloed ‘een verzonnen volk’ te noemen. Ongeacht of hier op de achtergrond het bestaansrecht van Israël meespeelt, ongeacht of de ‘verzonnen’ Palestijnen’ nu recht hebben op een eigen staat, ongeacht of je partij denkt te moeten kiezen voor de ‘Joodse kwestie’ of de ‘Palestijns-Arabische kwestie’. Dat vind ik in deze zaak volstrekt irrelevant, er is een groot menselijk drama gaande in het Midden Oosten, al decennia lang, misschien al wel eeuwen. Maar er is geen verzonnen volk.

Het aanhangen van de gedachte dat Palestijnen een verzonnen volk is, is nog gevaarlijker dan roepen dat alle Marokkanen criminelen zijn en dat moslims per definitie een achterlijke ideologie aanhangen. Hoe verwerpelijk deze stellingname ook moge zijn, je benoemt je opponent nog en geeft het daarmee een positie, al is dat in de perceptie van Geert Wilders aan de rafelranden van de maatschappij en het liefst nog verder. Door te suggereren dat ‘ Het Palestijnse volk’ verzonnen is, ontken je het bestaan van echte mensen en ontken je de problematiek. Deze gevaarlijke ontkenning suggereert nog gevaarlijkere oplossingen in de trant van ‘het weghalen van een niet bestaand pluisje op je maatpak’.

Het ontkennen van problemen, naast het selectief opblazen van andere problemen, past uiteraard in de weg die de PVV bewandelt. Het is niet anders. Graag zou ik willen beweren ‘De PVV is een verzonnen partij’ of ‘Geert Wilders is een verzonnen politicus’. Maar dat is niet zo, ze bestaan wel en ik ga het niet ontkennen.

Ik zou slechts willen eindigen met een commerciële slogan:

De PVV, mede mogelijk gemaakt door de dames en heren van de VVD en het CDA.

Kakelkrant van Sprakeloos 33: Wortelen is liefde

Gewortelde kinderen, dat is een absurde term eigenlijk. In deze dagen hoor je het best vaak.

Je wordt geboren, een wonder waar je part noch deel aan hebt gehad. Goed, je was erbij, dat wel, maar de natuur ging zijn vrije loop en uiteindelijk kwam je uit de schoot van je moeder en meldde je als wereldburger. Aanstaande maandag zijn er al 7 miljard wereldburgers.

 

En dan is het je taak om heel hard wortel te gaan schieten, de voorwaarde om ergens te mogen of kunnen zijn. Veelal gaat dit proces buiten jezelf om. Hoe is de grond waarin je wortel moet schieten? Zijn de tuiniers een beetje kundig en hebben ze liefde voor het hoveniersvak? Ook als dat in orde is, kunnen zich nog tal van omstandigheden voordoen die ‘het wortel schieten’ bemoeilijken. Weersomstandigheden en vandalisme van buitenaf kunnen een mooie tuin verstieren en de kans dat de wortels dreigen te verpieteren is levensgroot.

Eenmaal verpieterde wortels, dus wortels waar het ‘schieten’ niet is gelukt, kunnen nog maar moeizaam elders wortel schieten. Het kan wel, maar het vraagt kennis, kunde, wilskracht en misschien wel het meest geduld en liefde. En je hebt natuurlijk toestemming nodig om ‘vreemde wortels te verbouwen. Moeilijk, maar het kan, heel goed zelfs.

Wat ik me nu zit af te vragen, zouden er religies zijn die investeren in excellente tuiniers? Het is heel hard nodig, want naast gewortelde kinderen, zijn er ook oneindig veel ongewortelde kinderen. En zoals bekend, wortelen is liefde, oneindige liefde.

Kakelkrant van Sprakeloos 32: Koppesneller en IJzervreter

TOT NADER ORDER BLIJFT DIT ARTIKEL ACTUEEL, DINSDAG 1 NOVEMBER 2011 d-DAY? DAN KAN RECTIFICATIE PLAATSVINDEN.

Iedereen met slechts een beetje verstand van de christelijke historie weet het, discussies over geloofszaken zijn heilloos. Interpretaties hebben alleen maar tot scheuringen geleid, te beginnen tussen de Roomse moederkerk en het protestantisme, om nog maar niet te spreken over de lappendeken van protestantse geloven. In dat woud van christenen was er blijkbaar toch een gemeenschappelijke deler die christelijke politiek mogelijk maakte, het bestaansrecht van het CDA, of beter gezegd dat was het bestaansrecht van het CDA.

Hoewel het voor mij als betrekkelijke leek ook moeilijk is om het christelijke geloof samen te vatten, zou ik dat willen doen met de woorden ‘medemenselijkheid, mededogen en waardigheid’. En natuurlijk kan ik niet in de harten, hoofden, of zo u wilt zielen, van de CDAers kijken wat hen bewogen heeft om met de PVV te gaan samenwerken. Ik snap het niet, maar er zullen ongetwijfeld sterke (politieke) machtsstrategieën aan ten grondslag hebben gelegen waarvoor de christelijke waarden en normen hebben moeten wijken.

In die christelijke machtstroom waren een aantal dissidenten (Ab Klink bijvoorbeeld) die hun twijfels uiteindelijk omzette in daden. Ze vertrokken, terecht, met in achtneming van de medemenselijkheid, het mededogen en de waardigheid. Twee anderen, de Kamerleden Koppejan en Ferrier, speelden de dissident, maar legde het af tegen de machtspolitici. Ondanks hun belofte dat ze als kritisch Kamerlid “Geert Wilders zullen ontmaskeren” is het er niet van gekomen. Dat weten we sinds vandaag.

 

Ad Koppejan en Kathleen Ferrier zijn verworden tot ‘koppesneller en ijzervreter’ in de zaak Mauro. Een grote bek, maar geen daden en zeker geen consequenties trekken uit hun huichelachtige woorden. Want wat is nog erger dan een stelletje CDA lamzakken die achter Geert Wilders kwijlen en hem consequent lippendienst bewijzen? Nou? Wel, dat zijn mensen die de dissident spelen, maar ondertussen hetzelfde gedrag vertonen. Zij hebben zich laten meesleuren door de Haagse werkelijkheid.

 

Haagse Werkelijkheid, was dat niet hetgeen Geert Wilders en zijn PVV zo verfoeiden? Zij zijn inmiddels de vleesgeworden Haagse werkelijkheid geworden. Een werkelijkheid die de meeste mensen niet meer snappen. En die Haagse werkelijkheid is nog zompiger en troebeler dan het ooit geweest is. Zij hebben het CDA en de VVD al meegetrokken. Mauro wordt geslachtofferd. Wanneer zien Henk en Ingrid het?

Koppesneller en IJzervreter, geen respect voor dit stel.