Begrip, van de dag (176) Veelzijdig stukje grond

20160529_201134

 

 

VEELZIJDIG STUKJE GROND

 

Mijn gedachten laten waaieren over een palet van zaken tijdens het tuinieren, brachten me bij de middeleeuwen. Bij het klaar maken van een piepklein stukje grond voor gras, schiet mij de term wisselbouw naar boven. In de Middeleeuwen begrepen ze al dat je niet ieder jaar hetzelfde gewas op een stuk grond moest verbouwen anders wordt de grond eenzijdig geexploiteerd. Je moet steeds een stuk opschuiven. Dit werd tijdens de geschiedenisles verteld, maar omdat de basisschool (toen nog lagere school) in een agrarisch gebied lag, wisten veel jongens en meisjes van hun eigen landbouwpratkijken thuis te vertellen. Het is me dus bijgebleven en moest er aan denken bij de zoveelste bestemming voor een klein stukje tuin aan de straatkant.

Aanvankelijk stonden er wat onbeduidende planten, volgens mij wisten de vorige bewoners ook niet zo goed raad met dit stukje grond. Woonachtig in een appelbuurt, heb ik een heuse appelboom geplant met naar het zich laat aanzien veel vruchten dit jaar. Op de voorgrond staat een zusje van een boom verderop, ineens was ze er en binnen drie jaar al flink op lengte. In een hebberige bui ook twee conifeertjes gekocht, ooit om toch iets te maken van het onkruidperkje en ook die groeien lekker door. Maar de rest van de grond, het bleef behelpen.

Drie jaar geleden kreeg ieder bewoner van Duiven een zakje bloemzaad van de afscheidnemende burgemeester Zomerdijk die fervent imker is. Het gaat slecht met de bijenstand, dus we zaaien de gift van de burgemeester onder de appelboom. Rotzooi kwam er van, geen weelderige bloemenpracht. Vorige jaar veel onkruid, zevenblad zeggen verontruste kenners. Ik heb het weg gespit. Dit jaar weer wat anders, smeerwortel. Kruidenvrouwtjes als Klazien uit Zalk zullen er gek mee zijn, maar ik heb er genoeg van. Ik wil gras om de appels zacht te kunnen laten vallen in het najaar. Kortom een veelzijdig stukje grond…….. Grond. Wat wordt het volgend jaar?

TOPTWEET Bijeen gesprokkeld bijenleed

Eerlijk is eerlijk, de hoeveelheid prikkels die een mens krijgt te verwerken op Twitter is ongekend hoog. En heel af en toe valt er een tweetje toch nog op en in no time zit er een klein verhaaltje in je hoofd. Of het een splitseconde is, durf ik niet te beweren, veel langer is het zeker niet. Een mijn onbekende twitteraar zegt het volgende:

Schermopname (1)
Een oproep aan projectontwikkelaar om braakliggende gronden nuttig te gebruiken is natuurlijk altijd een zinvolle opmerking, zeker als het aan de noodlijdende bijtjes ten goede komt en dit bedoel ik zeker niet lullig. Zonder van de hoed en de rand te weten, heb ik me laten vertellen dat het nut en functie van bijen in ons ecosysteem heel wezenlijk is. Het gaat echter slecht met de bijen, dus ze hebben hulp nodig, veel hulp. Ik vraag me trouwens af waarom er projectontwikkelaars zijn die om economische redenen allerlei schaarse goederen ongebruikt laten, om er later winst en vooral meer winst op te kunnen maken. Maar dit ter zijde op dit moment, ik roep met de twitteraar Pim Lemmers nu vooral, Laat de bijen zoemen in 2015.

Maar dit tweetje helpt me ook herinneren dat ik in het voorjaar ook een braakliggend terreintje had en ook mijn stinkende best zou doen om een bijdrage te leveren aan de bijenstand. Ik werd wel geholpen door de oud burgemeester van Duiven die als afscheid ieder Duivens gezin een zaakje met bloemzaad heeft gegeven. Vol goede moed ging ik aan2014-05-03 15.39.21 de slag, met dank aan burgemeester Zomerdijk. In zijn beroepsleven was hij al een verwoed imker, nu kan hij er zoveel tijd een besteden als hij wil. Mijn zegen heeft hij, ik heb er zelfs een blogje aan gewijd met de bedoeling het eindresultaat ook wereldkundig te maken. Dat had ik nog niet gedaan en dat is niet zonder reden, want van een wild stukje tuin met een veelheid aan kleurige bloemen is geen sprake. Wacht ik zal even een foto maken, al is het donker, misschien begrijpt u dan dat ik wat huiverig was met het tonen van het eindresultaat.

20140916_215713_Android


Een enkele bloemetje heeft zich door het onkruid heen kunnen nestelen, ik weet niet eens of het de zaden zijn van de burgemeester die hier verantwoordelijk voor zijn. Mag ik wel even opmerken dat het boompje dit jaar wel appels draagt, voor het eerst. Misschien komt het wel door de zaden van de burgemeester die als voedsel hebben gediend. Mogelijk is dit ook wel goed voor de bijen.

Een ‘Zomerdijkje’ in de tuin

We kregen een cadeautje van ex-burgemeester Zomerdijk van Duiven. In november 2013 nam de burgervader afscheid van zijn gemeente. 13 jaar is hij de eerste burger geweest en dat bleek aan beide kanten te bevallen, anders hadden Henk Zomerdijk en de burgers van Duiven het nooit zo lang met elkaar uitgehouden. Het pensioen zorgde voor het einde van zijn actieve loopbaan. Ik ken niet zo heel veel burgemeesters, maar de heer Zomerdijk was een toegankelijke man.  Hij had al enige landelijke faam gekregen in zijn vorige plaats als burgemeester van Ochten ten tijde van de overstromingen midden jaren negentig.

Als freelancer bij de Gelderlander en plaatselijke blaadjes ben ik hem een aantal keren tegen gekomen. Henk Zomerdijk heeft geen microfoon nodig om zijn gehoor te voorzien van informatie. Een van de kenmerken van de voormalige burgemeester van Duiven. In onze familie kennen we hem als de man die het aangebroken gebakje van mijn toen nog kleine nichtje opat. Bij de riddering van mijn schoonmoeder nam hij plaats na de kennismaking met de familie van de aanstaande ridder. Bij het kopje koffie nam hij als vanzelfsprekend naast zijn kopje, hij had geen oog dat er al muizehapjes van gegeten was. In januari 2013 interviewde ik hem nog voor de “Liemers Vizier”. Hij was niet bang dat hij stil zou komen te zitten. Zijn passie was en is de imkerij. Henk Zomerdijk is nauw betrokken bij de deplorabele staat van de bijengemeenschap en wil zich daar ten volle aan wijden. Een nobel streven vond ik toen. En nu krijgen alle huishoudens van Duiven dus een zakje bloemzaad om een vierkante meter tuin te voorzien van bloemen die de bijen moeten gaan lokken. Een leuk geste en passend van onze voormalige burgemeester.
2014-05-03 14.21.23

 

 

 

Het is zaterdag en naast het bijhouden van de tuin (een rare woordspeling in deze context trouwens: bijhouden) heb ik ook een vierkante meter gevonden om de bijenstand in Nederland een boost te geven.

Een vierkante meter is snel gevonden, een kwestie van wat overtollig onkruid wegschoffelen rond de appelboom die overigens dit jaar ook een beetje aan het aantrekken is. Misschien dat de bloesems van een appelboom ook goed zijn voor de bijtjes.

2014-05-03 14.36.41

Het onkruid, naar snel groeiend spul schoffel ik weg, ik maak de grond los en zet de tuinslang erop om de inmiddels al weer droge grond te bevochtigen en het wordt meteen weer klei-achtige drek. Een kruiwagen met ‘vers’ zand en een halve zak bemeste grond van een tuinwinkel zorgen voor een ophoging rond de appelboom, nauwelijks zichtbaar, maar wel aanwezig. Ik doe ook maar wat. Een ‘zomerdijkje’ als een ware tuinhommage aan Henk Zomerdijk.

2014-05-03 15.12.06

Ik pak het zakje en legde de korrels met de verrassing voor de bijen (en voor mij als inwoner en tuinier in Duiven) in mijn hand, angstvallig kijkend of er geen duiven op af komen. (hele flauwe woordgrap, excusé!) Ik spreek de zaadjes goedmoedig toe dat ze hun best moeten doen en strooi ze gelijkmatig over de zomerdijk. Nu maar hopen dat ze sneller omhoog komen dan het onkruid.

2014-05-03 15.13.24

Over enkele maanden zal ik een soortgelijke foto maken, maar dan met heel veel kleur hoop ik. Tevens zal ik gewag maken van het verhaal van de ‘bloemetjes en de bijtjes’ in mijn tuintje.

 

2014-05-03 15.39.21