Begrip, van de dag (89) Der Mensch ist, was er isst

 

DER MENSCH IST, WAS ER ISST

 

Bij het achter ons laten van de feestdagen moet ik denken aan Hegel. Met mijn geschiedeniskennis van de middelbare school was hij het van de befaamde uitspraak:,,Der Mensch ist, was er isst.” Doordat Marx filosofisch sterk beïnvloed was door Hegel, lag de interpretatie voor mij als scholier voor de hand. Hetgeen je eet, staat voor de economische en maatschappelijke staat en daarmee ook je verschijning. De aardappeleters zagen er dus niet florissant uit, de bon ton uit de grote steden daarentegen permitteerden zich bolle wangen en een dikke buik. Even naspeuren leert dat de befaamde uitspraak niet van Hegel is, maar van een van zijn leerlingen, Ludwig Andreas von Feuerbach. Dan sta je even raar te kijken met je vermeende kennis. Feuerbach wordt trouwens gezien als een van de grondleggers van het atheïsme. Dat nemen we dan weer mooi mee deze dag.

Het Hegeliaanse gevoel blijft na de feestdagen al moet ik het nu het Feuerbachiaans noemen. Als de mens daadwerkelijk is wat hij eet dan kun je stellen dat zij die de ouderwetse schijf van vijf in acht nemen er gezonder uitzien dan de MacDonaldgangers. Zij die zweren bij louter powerfood zullen een andere look hebben dan de echte carnivoren onder ons. Ik geloof er wel in je bordje eten daadwerkelijk uitstraling heeft op je persoonlijkheid, fysiek en mentaal.

Ik heb de laatste dagen veel oliebollen en appelflappen gegeten, ook de vleesconsumptie was aanzienlijk, te weinig water en meer dan voldoende bier. U kunt zich voorstellen hoe ik er volgens ‘Der Mensch ist, was er isst’-principes uit moet zien. Als u dan ook nog wat groenigs bij mij bespeurt dan kan dat kloppen, zelfgemaakte snert en vanavond weer. Wil ik nog een beetje florissant uitzien in 2016 dan moet het anders. Mijn flesje water (dopper) heb ik inmiddels weer in ere hersteld. Tomaatjes, peentjes en spinazie zullen mij vast een heel mooi mens maken.