Het heen en weer op het Paradijspad

Wat is er nuttiger dan je overuren weg te wandelen door op een klompenpad te lopen op woensdagmorgen. Goed, werken in de tuin, klussen, de auto schoonmaken kan ook, maar dat is van een andere orde. Soms ook fijn, maar niet altijd. Het Paradijspad in de nabijheid van Barneveld trok me lang niet omdat heen en terugweg deels hetzelfde stuk klompenpad betrof. Uit ervaring kan ik zeggen, laat u hierdoor niet afschrikken. Al mijn vooroordelen werden gelogenstraft. Het was een hemels klompenpad om maar eens een hele flauwe woordspeling te gebruiken. En heel rustig.

Het eerste half uur kwam ik niemand tegen, hooguit in de verte een boer op een trekker. Je waande je in het Aardse Paradijs. Even overwoog ik een vijgenblad te zoeken en mijn oer- oer – oervader te eren. Mijn Victoriaanse inborst hield mij tegen. Na ruim een half uur kwam ik twee Eva’s tegen, netjes gekleed zoals het hoort in Barneveld en omstreken. Ik was erg blij met mijn Victoriaanse inborst en groette de dames heel vriendelijk om te ervaren dat er in het Paradijs wel wat mensen waren, maar niet veel.

Al met al een hele nuttige woensdagmorgen/ lunch besteding door me te laten verrassen. In Barneveld en omgeving is het 59e klompenpad voltooid en staat in mijn geheugen gegrift.

Voor mee foto’s zie ook Instagram titiissprakeloos

(op dit blog gaat er iets fout, onderstaande foto is (door mij) tijdelijk niet te verwijderen.

Begrip, van de dag (104) Streng verboden

20160127_133352

STRENG VERBODEN

Hoe verboden kan verboden zijn? Deze prangende vraag heeft me meer dan 24 uur bezig gehouden, maar ik ben er niet uitgekomen. Gisteren moesten mijn zoon en ik voor familieaangeleden in Amersfoort zijn. Het was al jaren geleden dat ik in de stad was geweest. Mijn zoon heeft er voornamelijk slechte herinneringen aan vanwege een dubieuze stage. Als je dan door de stad loopt kom je bijna automatisch terecht bij de Onze Lieve Vrouwentoren oftewel de Lange Jan. We liepen naar binnen en als roker werd ik geconfronteerd met het bordje ‘streng verboden te roken’. Nu ben ik een heel aangepast en vooral een normaal mens, de mate van socialisatie is dusdanig dat ik zoiets vrij vanzelfsprekend vind. Trouwens, ik denk de meeste rokers wel.

Op zich een onnodig bordje, maar in een bordjesland is dit onoverkomelijk. Ieder zijn meug en ze doen dus maar. Maar ik val op het woordje ‘streng’. Als iets verboden is, dan mag iets niet. Volgens mij is dat een onwrikbaar begrip. Het mag niet, niet een beetje niet, maar gewoon niet. Ook niet heel erg niet of super niet, gewoon niet. Dus dat woord ‘streng’ is een nietszeggende en nutteloze toevoeging. Het is niet toegestaan, dus gewoon niet. Je zegt toch ook niet dat iets mild verboden is?

Of zou het de achterliggende strafmaat zijn die met het woord ‘streng’ aangeduid wordt? Dus bij verboden, krijg je de foeistraf van mijnheer pastoor of oom agent schrijft een bon uit. Als de overtreding in dit geval gemaakt wordt, want je weet dat het streng verboden, dan moet je eeuwig branden in de hel. Of misschien worden de middeleeuwse kerkelijke boeken erbij gehaald voor een pittige lijfstraf met zwepen, spijkers of een slag met een goedendag? Wie zal het zeggen? Ik vind het woord streng vooralsnog een rare toevoeging. Maar misschien weten ze bij de katholieke kerk meer dan ik en hebben ze geleerd van het eerste boek, Genesis. Als God Adam en Eva nu streng verboden had om van de boom van kennis van goed en kwaad te snoepen, had de wereld er misschien heel anders uitgezien.

Out-of-the-box denken, GADVERDAMME

Je hebt jeukopmerkingen, en jeukopmerkingen, maar bij ‘out of the box-denken’ denk ik snel aan een jeukaanval veroorzaakt door de eikenprocessierups. Heel erg dus. Buiten het onnodige engels en het heet eigenlijk outside the box denken, is het een van de meest misbruikte actuele kreten. Te pas en te onpas vindt ‘out of the box-denken klaarblijkelijk plaats. Snelle marketingjongens verklaren hun niet grappige reclames met een nonchalant wegwerp handgebaar: ‘Gewoon, een kwestie van out of the box denken.’ Gadverdamme, rot op man. Politici lopen te hoop omdat hun absurde mening niet wordt overgenomen. Ze verwijten anderen dat ze niet voldoende ‘out of the box-denken.’ Helemaal niet mafkees, denk ik dan, je volstrekt absurde gedachtegang wordt door anderen niet gepruimd.

Out of the box denken’ heeft iets verhevens gekregen, vooral bij degene die zichzelf bestempelt als out-of-the-box-denker. ‘Ik kijk verder dan jullie, ik loop niet op platgetreden paden, en vooral, ik ben geen burgermannetje. Het ergste wat een out-of-the-box denker kan overkomen is voor een ‘into-the box denker’ aangezien te worden. En out-of-the box denken is al helemaal geen exclusiviteit meer voor kunstenaar, schrijvers of grote denkers, integendeel. Hele volksstammen bewandelen de kunst van out-of-the box te denken. Bij bureaucratische beleidsmakers, adviseurs van velerlei kunnen, hulpverleners en onderwijzend personeel wordt het eigen ego opgehaald door te proclameren dat ze uitstekende ‘out-of-the-box denkers zijn. Gadverdamme.

En wat heeft het de mensheid gebracht? Is Geert Wilders het prototype van een ‘out-of-the box denker omdat hij de oude politiek de rug heeft toegekeerd? Dacht het niet. Die hele crisis om Griekenland, er moet een oplossing gevonden worden, maar hoe is het zover gekomen. Misschien wel omdat de Griekse bovenlaag uitstekende ‘out-of-the-box-denkers’ zijn gebleken. Nu weten ze niet hoe ze de geest in de box moeten krijgen. Nog iets ‘geniaals’, de oprichting van de Partij voor de Dieren, dat heeft al menig vervreemde out-of-the-box discussie opgeleverd. Vooropgesteld dat ik een voorstander ben van het netjes omgaan met alles op Aarde, rentmeesterschap in de christelijke traditie. Onlangs stelde ik via Twitter nog voor om 17 juni als wereldmensendierendingendag uit te roepen. Maar als mens zijnde vind ik het niet meer dan normaal om het mens-zijn als uitgangspunt te nemen en te houden, dus of (on)verdoofd slachten nu inhumaan is, voelt voor mij al als een hele foute vraag. Humaniteit betreft mensen en je hoort dieren nimmer te kwellen. En dan de oplossing voor het probleem, vrijheid van godsdienst versus dierenwelzijn, onverdoofd slachten versus verdoofd slachten. Voor mij is het duidelijk, als verdoofd slachten inderdaad minder dierenleed met zich meebrengt, dan hoeven die godsdienstige gedachtekronkels van de Joodse en Islamitische gelovigen niet te prefereren. Is dat nu out-of-the-box denken van mij? Nee, dat is gewoon een beetje bij jezelf blijven. Vaak brengt out-of-the-box denken rare, soms zelfs fundamentalistische ideeën met zich mee, te beginnen bij Adam en Eva. Want bracht Eva niet out-of-the-box een appeltje aan Adam, terwijl ze het zo goed hadden?

Out-of-the-box denken, gadverdamme.

Ik stop maar met dit stukje, want om naast de Wilders adepten, de PvdD, ook de vrouwen nog tegen me in het harnas te jagen, gaat me op een regenachtige zondagavond in juni te ver. Het wekt dan bijna de schijn dat ik als eenling mijn gelijk verabsoluteer omdat ik de gave heb om out-of-the-box te denken. Gadverdamme, out-of-the box denken, ik niet. Dit is gewoon een simpel blogje van associatief denken, dicht bij mezelf en nu ga ik weer terug in mijn eigen box.