Begrip, van de dag (58) Lompenproletariaat

 

LOMPENPROLETARIAAT

 

Als student heb ik genoten van het boek ‘Zorg en de Staat’ van Abram de Swaan, een vooraanstaand socioloog. In mijn niet wetenschappelijke definitie van het boek stel ik de kern van zijn betoog samenvattend als volgt vast: ‘De elite of gevestigde orde komt pas in actie tegen sociaal onrecht en sociale misstanden als ze er zelf last van krijgen.’ Uit puur eigen belang worden sociale arrangementen in onze verzorgingsstaat ingebouwd als de ellende letterlijk bij de voordeur komt, als de elites kunnen niet meer wegkijken. De behoefte aan riolering en betere hygiënische omstandigheden worden pas dan gevoeld als de ‘zwarte dood’ of cholera ook bij de rijken aanklopt. Of de noodzaak tot scholing was niet uit puur menslievendheid geboren, maar de industrialisatie vroeg in toenemende mate om geschoolde arbeid.

Hedenochtend hoorde ik op de radio dat 2 miljoen mensen in Nederland niet meekomen vanwege de complexiteit in onze samenleving. En mij bekend gegeven, maar af en toe is het goed dit nog eens nadrukkelijk te beseffen. Deze zogenaamde LVB-groep (licht verstandelijk beperking) kan de brieven niet meer lezen, begrijpt de gevolgen van hun eigen handelen onvoldoende en doen dus eigenlijk niet meer mee. Deze groep is oververtegenwoordigd in gevangenissen, de verslavingszorg en binnen de schuldenproblematiek. Een heel woud aan hulpverleners ten spijt, maar de hulpverleningsindustrie vergroot de bureaucratie en door de complexe ondoorzichtigheid raken ze van de regen in de drup. Grote groepen in de Nederlandse samenleving krijgen volwassen verantwoordelijkheden, maar bezitten onvoldoende volwassen competenties om zich te reden.

Goede bedoelingen van veel hulpverleners ten spijt, dit zogenaamde leger van intellectueel gebrekkigen, veroorzaakt nog onvoldoende last voor de elite. Ze worden veelal weggezet als racisten (zwarte piet, vluchtelingen), angsthazen (anti Europa) en vooral onterechte grootgebruikers van de hulpverleningsindustrie. En dan is er nog verbazing dat Wilders met zijn PVV zo hard groeit. En ieder weldenkend mens weet dat Wilders geen alternatieven heeft, integendeel. Voor dit ‘lompenproletariaat’ heeft de gevestigde orde dat immers ook niet. We zijn in het rijke Nederland niet toe aan de door Marx voorspelde Verelendung. Echter misschien wordt het de Culture Verelendung waar uiteindelijk de gevestigde orde last van gaat krijgen. Pas dan zal bijvoorbeeld schuldenhulpverlening echt serieus genomen worden en niet net zo als nu verplaatst op het bordje van onvermogende èn onbekwame gemeentes.

Een gedachte over “Begrip, van de dag (58) Lompenproletariaat

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s