OPEN BRIEF (light) aan directeur GGZ

Aan de directeur GGZ Nederland

De heer P. van Rooij

p.a. Sociale media

 Duiven, 18 juni 2011

 Betreft: Uiting bezorgdheid naar aanleiding van uw lezing bij de conventie van Achlum

Geachte heer Van Rooij,

Woord Vooraf

Onlangs schreef ik u een open brief, eigenlijk te lang, vandaar een OPEN BRIEF light. Dezelfde strekking, iets hoekiger verwoord.

Inleiding

Fijn dat onze minister duidelijk is, we weten nu dat ze een deel van de DSM 4 ontkent ende psychiatrie niet serieus neemt. Leven is immers lijden en daarmee geen taak voor de overheid. Door de vakinhoud te ontkennen is het gemakkelijk beleidmaken en bezuinigen. Als we het kabinetsbeleid ridiculiseren, zie ik kansen voor bezuinigingen bij hart- en vaatziektes of oncologie. Leven is immers ook doodgaan, operaties zijn daarom overbodig.

Achlum

Bij de conventie van Achlum zei u: ‘Er is werk aan de winkel om de buitenwereld te overtuigen van het belang van de GGZ.’ U had gelijk, want met ‘vrienden’ als deze minister, heeft de GGZ geen vijanden nodig. Bedrijfseconomisch levert een goede GGZ op termijn geld op, bijvoorbeeld door vermindering van het arbeidsverzuim en criminaliteit. Bovendien is preventie altijd beter dan genezen. Ik schrijf deze brief echter vanuit humanitair oogpunt. Tegenstanders van het kabinet Rutte noemen dat beschaving. Ik ben graag een radertje in het beschavingsoffensief.

In Achlum maakte u bovendien cijfers bekend: ’40 % van de psychiatrisch zieken worden niet bereikt, 30 % maakt oneigenlijk gebruik van de voorzieningen. Ik wil een derde groep toevoegen, zij die wel bereikt worden, maar waarvoor de GGZ niets wil, durft of kan doen. In deze brief zult u merken dat naast professionele betrokkenheid, wij ten aanzien van onze oudste zoon soms het absolute failliet van de GGZ willen proclameren. In ieder geval heeft de GGZ nog heel wat te reflecteren, zoals de titel van uw lezing was.

DE GGZ HEEFT EEN MISSIE

GGZ Nederland bevordert de goede geestelijke gezondheid(szorg) en komt op voor alle randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om dit te bereiken.

Met minister Schippers zeilt de GGZ tegen de wind. Maar moeten we louter naar de boze buitenwereld kijken? Intern is er ook een wereld te winnen, want mijn indruk is dat de arbeidssatisfactie bij veel medewerkers en daarmee goede de cliëntenzorg, snel afneemt. ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf.’

Onlangs kreeg ik een boekje onder ogen van een bestuurder van de Riagg Rijnmond, Jos Lamé e.a.1 Op de achterkant staat het volgende:

‘Jos Lamé, bestuurder van de Riagg Rijnmond, is volgens de Rotterdamse wethouder Jantine Kriens een spookrijder in zijn kritiek op het overheidsbeleid (NRC 17-7-2010). “De weg waarop hij rijdt is inmiddels verlegd.”

Zoals zo vaak wordt een ‘scheldnaam’ als geuzennaam gehanteerd. Zal GGZ Nederland meegaan in het bitter noodzakelijke spookrijden, of accepteert het dat ‘de weg waarop het moet rijden verlegd is’ met desastreuze gevolgen voor cliënten en medewerkers en daardoor voor de maatschappij? Als professional schaam ik me soms kapot voor de GGZ, als ouder moet ik alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat de GGZ een psychisch smetje niet ombouwt tot onherstelbare vervuiling.

Dus ik heb ook een missie namelijk:

  • Het schrijven van blogs

  • Professionaliteit inzetten om geconstateerde misstanden onder aandacht brengen.

  • Opkomen voor onze zoon en met hem vele duizenden, afhankelijk van goede GGZ zorg

Mijn professionele bezwaren tegen de GGZ wereld

Slechts één woord bureaucratie en ik zal massaal collegiale bijval krijgen. Er volgt geenaanmatigend lesje bestuurskunde, ik volsta met een opsomming van gerelateerde oneliners: verkokering van de zorg, regelzucht, controlezucht, productieeisen, productieafspraken, overhead, externe adviezen, indicatiebesluiten, geldstromen, vermarkten, timemanagement, protocolliseren, meer met minder etc.etc.

Ik ervaar bij steeds meer collega’s berusting, langzaam overgaand in een overlevingsstrategie van vervlakking en cynisme. Dat kan niet goed zijn voor cliënten. Met name bij jonge collega’s zie ik, mochten zij zich handhaven in de geestelijke gezondheidszorg (!!) dat zij in toenemende mate bevreemd zijn met het ‘object van zorg’ en zich gaan vereenzelvigen met de bureaucratische eisen.

Met de missie van GGZ Nederland in het achterhoofd, is er intern een wereld te winnen. Pas dan kun je je op een ordentelijke manier naar de buitenwereld presenteren. En dat betekent niet een paar procentpunten minder bezuinigen in de onderhandelingen met de overheid, of het openhouden van een enkele voorziening. Dat is winst voor de bühne. Jezelf profileren als een gezonde GGZ organisatie, begint bij je eerste vertegenwoordigers, de werknemers op de werkvloer. Zonder hen, geen geestelijke gezondheidszorg, want in het contact met cliënten is hun mededogen van belang. In bureaucratische en megalomane fusie-organisatie zie ik het mededogen verdwijnen. Mededogen is niet alleen iets voor de werkvloer, mededogen is voor de hele organisatie, inclusief minister, wil het effect sorteren.

Persoonlijke noot.

Als het gaat om mijn ervaring als consument, permitteer ik me minder terughoudendheid. De bejegening van individuele professionals en gerenommeerde instellingen classificeer ik als volgt: Ondeskundig, leugenachtigheid, niet aan afspraken houden, niet aansluiten bij cliënt, lompheid en de bureaucratie als schaamlap hanteren.

Soms komt persoonlijke rancune bovendrijven. Ik wil dan het liefst enkele professionals en vooral een gerenommeerde instelling openbaren, maar onze zoon is er niet meegeholpen. Mede door toedoen van de niet te noemen instelling, de wachtlijsten en valse verwachtingen, lukt het al drie jaar niet om de aansluiting met het onderwijs te bereiken. De GGZ staat dit in de weg in verband met het uitblijven van adequate behandeling. De PR van genoemde instelling is uitstekend en de website gelikt. Voor wie? Niet voor de cliënten. De PR is om de politiek te paaien en geld te krijgen met handhaving van de eigen organisatie als doel. De missie van GGZ Nederland kennen ze niet.

Ik wijs u op een rapport van de Nationale Ombudsman?2 Daarin trof ons het volgende citaat

“…De boos ebt weg, de vermoeidheid van ons als ouders is dan wat rest. De energie die overblijft hebben we hard nodig om de BV Thuis drijvende te houden. En dat lukt tot op heden in emotioneel en in materieel opzicht, maar ten koste van veel (…) Momenteel valt T. tuseen wal en schip als het gaat om hulpverlening en scholing. Het lukt niet om naar school te gaan en we wachten al heel lang op hulp. We zijn als gezin de gevangenen van de beperkingen van onze zoon en dat zou niet nodig zijn geweest indien er beter naar ons, de ouders, was geluisterd en/of afspraken beter waren nagekomen. …” schrijven de ouders van een andere thuiszittende zoon in een brief in oktober 2010 aan de Nationale Ombudsman.

En het is niet zo raar, want als ouders hebben wij de Nationale Ombudsman geschreven en hen het recht gegeven indien nodig passages uit onze brief te gebruiken. Aldus geschiedde.

Zonder onze professionele ervaring waren wij mogelijk minder kritisch. In de volle wetenschap dat we niet de enige zijn in Nederland zou deze brief ook niet geschreven zijn, aan pathetisch gedrag hebben we een hekel. Eigenlijk willen wij helemaal geen klaagweblog. We kunnen onze tijd wel beter verdoen, echter we oordelen dat er iets wezenlijks fout is in de geestelijke gezondheidszorg.

AFRONDING

Wij hopen dat onze zoon zijn plek gaat vinden in de maatschappij, mogelijk zonder hulp van de GGZ. Want enkele positieve ervaringen ten spijt, is het aan ons als ouders te danken dat de BV Thuis nog draait. Wij hebben alle ondeskundigheid tot op heden kunnen pareren om onherstelbare schade door de GGZ te voorkomen. Toch weten wij al jaren dat wij het niet alleen kunnen. Drie en half jaar wachten op deskundigheid heeft uiteindelijk geleid tot een ‘drol van een behandelingsaanbod’, niet afgestemd op onze zoon, enkel om geld te verdienen. Onze zoon past blijkbaar niet in hun mal. Wij laten hem niet misvormen door gebrek aan een adequaat aanbod. Zorg op maat blijkt geen zorg voor de individu, het beperkte aanbod van de zorgaanbieder is maatstafgevend.

 Als wij over tien jaar tot de conclusie komen: ‘Thank God, we hebben het gered zonder de GGZ’, kunt u zich voorstellen dat wij geen constructief kritisch houding meer hebben. In dat geval zullen wij alsnog een ode brengen aan minister Schippers. Voorlopig wil ik er nog niet aan denken, maar er moet echt werk verzet worden voor een gezonde geestelijke gezondheidszorg in Nederland.

Geachte heer Van Rooij, met Achlum als aanleiding en mijn persoonlijke drijfveren als motor, is deze brief tot standgekomen. Ik heb geprobeerd me te beperken, want ik zou een boekwerk kunnen schrijven doorspekt met vermakelijke maar trieste anekdotes uit privé- en werksfeer. Ik doe dat niet. Ook besef ik dat u niet verantwoordelijk bent voor de toestand van GGZ Nederland de afgelopen jaren, u bent wel verantwoordelijk voor het huidige GGZ beleid en daarom het aanspreekpunt. Deze light versie breng ik u andermaal onder aandacht en hoop via de sociale media op suggesties ter verbeteringen. Ik ben ervan overtuigd dat een inhoudelijk goede GGZ organisatie alleen dan kan functioneren als het kritische geluiden vanuit het werkveld op een organische manier kan integreren. Pas dan is het mogelijk om stupiditeiten van de minister te pareren.

Ik dank u voor uw aandacht en roep andere lezers op te reageren of deze brief verder te verspreiden.

Met vriendelijke groet,

SprakeloosID

brief is ook verschenen op dolgedraaid met twitteradres @donderwolken

Noten:

1. SPOOKRIJDERS in de zorg, Pleidooi voor een gezondheidszorg zonder meldplicht, privacyschending, afbraak van instituties, en zonder megalomane systemen. Uitgeverij Eburon, Delft 2011

2. Hoera, ik ga weer naar school. Leerlingen met psychische of gedragsproblemen die thuiszitten, Nationale Ombudsman 24 januari 2011

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s